CZ EN

Česká republika získala z rozpočtu EU o 22,7 mld. Kč více než odvedla

V průběhu prvního pololetí 2010 obdržela České republika z rozpočtu EU celkem 41,4 mld. Kč a odvedla do něj 18,7 mld. Kč. Čistá pozice ČR za první pololetí 2010 je tedy výrazně pozitivní, získali jsme o 22,7 mld. Kč více, než jsme do evropského rozpočtu odvedli.

Při meziročním srovnání je pozitivní především struktura čerpaných prostředků. V letošním půlroce ČR totiž čerpala již pouze průběžné platby, kterými EU proplácí již uskutečněné výdaje ze strany příjemců, zatímco v prvním pololetí loňského roku ČR čerpala pouze zálohové platby. Objem průběžných plateb za první pololetí 2010 byl navíc vyšší (19,2 mld. Kč) než výše průběžných plateb za celý rok 2009 (17,8 mld. Kč).

Za pozitivním saldem ČR vůči evropskému rozpočtu stály především příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a prostředky ze Společné zemědělské politiky EU. Na politiku soudržnosti ČR celkově za první pololetí letošního roku obdržela 19,2 mld. Kč a příjmy ze Společné zemědělské politiky činily 21,7 mld. Kč, přičemž klíčovou položku tvořily přímé platby (14 mld. Kč). Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za první pololetí roku 2010 shrnuje tabulka č. 1.

Graf č. 1 - Struktura příjmů z rozpočtu EU v prvním pololetí 2010

Graf č. 2 - Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU vždy za první polovinu let 2006 - 2010 (mld. Kč)

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově od 1. května 2004 do 30. června 2010 odvedla Česká republika do rozpočtu EU 201,1 mld. Kč a získala 321,3 mld. Kč. Kladné saldo čisté pozice tak od vstupu do EU do poloviny roku 2010 dosáhlo celkově 120,2 mld. Kč

Tabulka č. 1

Čistá pozice ČR vůči EU za první pololetí roku 2010 (1. 1. 2010 - 30. 6. 2010)
mil Kč
Příjmy z rozpočtu EU
Strukturální akce 19 242,78
Strukturální fondy 15 159,96
Fond soudržnosti 4 082,82
Zemědělství 21 660,40
I. pilíř* 14 180,98
II. pilíř** 7 479,42
Předvstupní nástroje 482,83
Celkové příjmy z rozpočtu EU 41 386,01
Celkové platby do rozpočtu EU 18 679,12
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 22 706,88

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

 

Související informace:

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.