CZ EN

MF a ČNB: Finanční vzdělanost dospělých překvapivě nízká

Sběr dat pro sociologický průzkum probíhal v září tohoto roku na reprezentativním vzorku tisíce respondentů. Metodika šetření vychází ze zahraničních zkušeností a doporučení OECD. Výsledky průzkumu využije Pracovní skupina pro finanční vzdělávání pro návrhy konkrétních opatření v oblasti zvyšování finanční gramotnosti.

„Nečekal jsem to nijak růžové, ale že budou data k průzkumu tak úděsná, mě překvapilo,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Téměř dvě třetiny lidí nečte smlouvy, které podepisují a zavazují se v nich k dlouhodobým platbám. Nejsou si tak vůbec vědomi možných likvidačních důsledků pro sebe a svoji rodinu,“ dodal ministr financí.

„Lidé nejen, že si nepřečtou a neporozumí, ale ani nedokáží ocenit a propočítat základní věci. Číst a počítat by se měli mladí lidé naučit ve škole, nést odpovědnost za svá rozhodnutí v rodině," uvedla vrchní ředitelka a členka bankovní rady České národní banky Eva Zamrazilová. „Vize, že ochrana spotřebitele může umést lidem cestičky mezi nástrahami na finančním trhu, je absurdní.“

ČNB aktivně podporuje finanční vzdělávání již řadu let, protože vzdělaný spotřebitel odpovědně hospodaří s penězi a snáze se vyhne ztrátovým transakcím na finančním trhu. Společně s Ministerstvem financí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je ČNB gestorem Národní strategie finančního vzdělávání. Měření finanční gramotnosti umožní, aby se naplňování strategie zaměřilo na největší nedostatky.

Výsledky šetření například prokázaly dlouhodobé zkušenosti ČNB získané na základě podnětů od spotřebitelů, podle nichž jsou smlouvy na prodej produktů finančního trhu často velmi komplikované. V průzkumu 43% dotazovaných potvrdilo, že některým pasážím zcela nerozumí. Z účastníků průzkumu, kteří  uvedli, že některým pasážím nerozuměli, nakonec předloženou smlouvu přesto podepsala celá polovina.

Součástí českého dotazníku byly i otázky z mezinárodního šetření OECD, na základě kterých bude zveřejněno srovnání napříč zapojenými zeměmi na konci roku 2011.

Shrnutí hlavních závěrů šetření i plné znění závěrečné zprávy je zveřejněno na internetových stránkách Ministerstva financí i České národní banky.

Ondřej Jakob                                                                          
Tiskový mluvčí MF

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB

 

 


 

Poznámky pro novináře:

Měření finanční  gramotnosti dospělých je vstupním měřením, které  se bude v následujících letech opakovat. Znalost výchozí situace ve finanční gramotnosti a následná kontrolní měření umožní vyhodnotit účinnost jednotlivých projektů finančního vzdělávání a jejich korekce v zájmu co největšího dopadu. Měření je doporučováno i Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), která připravuje pilotní projekt měření finanční gramotnosti. ČR se tohoto projektu OECD zúčastní.

Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu. ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami a institucemi elektronických peněz, dohled v oblasti ochrany spotřebitele a devizový dohled.

Ministerstvo financí řídí činnost Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání, která sdružuje více jak tři desítky odborníků ze státní správy, neziskových organizací i finančního sektoru. Tato pracovní skupina je hlavní národní platformou pro otázky posilování finanční gramotnosti v ČR.

Kontakty pro média:

 

 

 


 

 

Video záznam z tiskové konference

  • Video záznam z tiskové konference dne 13.12.2010 
    • Záznam ze společné tiskové konference Ministerstva financí ČR a České národní banky ze dne 13.12.2010 - Zvyšování finanční gramotnosti v ČR
    • Video soubor ve formátu flv ke stažení (flv, 213 MB)

 

 

 

Fotografie č. 1

ministr financí Miroslav Kalousek a členka bankovní rady a vrchní ředitelka ČNB Eva Zamrazilová na tiskové konferenci o finanční gramotnosti

 

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.