CZ EN

MF je připraveno zahájit až 6000 řízení o zrušení povolení na herní zařízení

Ministerstvo financí neprodleně koná po zveřejnění nálezu Ústavního soudu týkajícího se herních zařízení. Podle dosud zpracovaných analýz bude možné z moci úřední zahájit 4500 – 6000 řízení o zrušení povolení na provozování herních zařízení. A to k datu nabytí účinnosti nálezu Ústavního soudu. Bude se jednat o ta povolení, která jsou v rozporu s obecně závaznými vyhláškami obcí, které regulují provozování loterií a jiných her na svém území.

Ministerstvo těmito přípravami neprodleně reagovalo na nález soudu hned po jeho zveřejnění. Ústavní soud dne 2. dubna 2013 zveřejnil nález sp. zn. Pl. ÚS 6/13, který dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů ruší ustanovení čl. II bodu 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách. Na základě tohoto ustanovení se do 31. prosince 2014 nevztahovalo zmocnění obcí vydávat obecně závaznou vyhlášku na povolení, která byla vydána dle § 2 písm. i), j) a podle § 50 odst. 3 loterního zákona ve znění účinném před 1. lednem 2012.

V praxi nález znamená, že provozovatelé, jejichž povolení se dostala do rozporu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou obce, již nebudou moci využít přechodné období končící 31. prosince 2014. Je však třeba znovu upozornit, že MF nyní nemá jinou možnost, jak povolení zrušit, než prostřednictvím správního řízení. Zde se musí dodržovat zákonné lhůty a respektovat práva účastníků, včetně jejich práva odvolat se proti rozhodnutí v první instanci.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.