CZ EN

MF předkládá návrhy zákonných opatření v oblasti daní

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, které by mělo zajistit nezbytné přizpůsobení daňového práva rekodifikaci soukromého práva tak, aby nedošlo k závažným následkům. Zejména vzniku řady mezer a neprovázaností v daňových zákonech a s tím souvisejícím výpadkům příjmů veřejných rozpočtů v řádu desítek miliard Kč.

Předkládané zákonné opatření Senátu vychází z návrhu zákona stejného názvu, který byl dne 12. září 2013 zamítnut Senátem. S ohledem na omezený časový prostor, který je dán na přípravu návrhu zákonného opatření Senátu (1 týden), byla zvolena koncepce maximální zdrženlivosti ohledně zásahů do textu schváleného Poslaneckou sněmovnou. Pro tuto koncepci hovoří i skutečnost, že časový harmonogram neumožňuje konat mezirezortní připomínkové řízení. Ambicí Ministerstva financí tak nemohlo být návrh obsahově měnit. Výjimku tvoří tři věcné okruhy. První dva se týkají problematiky zdanění investičních fondů a osvobození dividend a podílů na zisku od daní z příjmů. Příslušná ustanovení byla v návrhu zákonného opatření Senátu upravena v souladu s připomínkami, které k těmto tématům zazněly v Senátu. Třetí okruh, který je zapotřebí řešit odlišně od původního návrhu zákona, představuje problematika veřejné prospěšnosti. V návrhu zákonného opatření Senátu je nutné zohlednit skutečnost, že ze strany Senátu došlo k zamítnutí návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti.

Současně s výše zmíněným návrhem zákonného opatření Senátu je předkládán návrh zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, který reaguje na zamítnutí návrhu zákona téhož názvu Senátem. I v tomto případě je nutné předejít negativním dopadům spojeným s nepřizpůsobením stávající úpravy daně z převodu nemovitostí rekodifikaci soukromého práva. Omezený čas na přípravu nedává Ministerstvu financí ani u tohoto návrhu prostor pro zásadní změnu koncepce, kterou Ministerstvo financí považuje i přes některé výtky za správnou. Na základě připomínek, které zazněly v Senátu, však bylo přistoupeno k dílčí změně v pojetí poplatníka. V případě koupě nebo směny nemovité věci si budou moci smluvní strany zvolit, kdo bude poplatníkem daně. Může jím být buďto prodávající s tím, že kupující bude ručitelem, nebo jím bude přímo kupující.

Projednání obou návrhů zákonných opatření Senátu vládou se předpokládá ve středu 25. září 2013. Schůze Senátu, na které by tyto návrhy byly projednány, by pak měla proběhnout v první polovině října tak, aby v případě jejich schválení mohla zákonná opatření Senátu vyjít co nejdříve ve Sbírce zákonů. Cílem je zajistit všem dotčeným subjektům co nejdelší čas na přípravu.

Bc. Ondřej Šrámek,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.