CZ EN

Ministerstvo financí vydává nový makroekonomický rámec návrhu státního rozpočtu

Na mimořádný ekonomický vývoj v ČR v průběhu 1. pololetí 2013 reaguje MF zpracováním makroekonomického rámce návrhu SR na rok 2014 mimo standardní termín zveřejnění makroekonomické predikce.

V 1. čtvrtletí 2013 reálný HDP překvapivě silně mezičtvrtletně klesl o 1,3 % a naopak ve 2. čtvrtletí vzrostl o 0,6 %. Ekonomika tak vystoupila z rok a půl trvající recese.

Makroekonomický rámec vychází z toho, že rizika spojená s dluhovou krizí ve vybraných zemích eurozóny jsou v krátkodobém výhledu utlumena v souvislosti s příslibem ECB intervenovat na trhu státních dluhopisů a spuštěním mechanismu ESM. Nadále však scénář počítá s rizikem přelivu recese jižních zemí eurozóny do dalších zemí EU. Zatímco v 1. čtvrtletí 2013 bylo možné pozorovat stagnaci HDP v Německu a dále např. zpomalující růst HDP v Polsku či na Slovensku, situace ve 2. čtvrtletí se významně zlepšila, neboť evropská ekonomika jako celek vystoupila z recese. Slabý výkon vnějšího prostředí v 1. čtvrtletí a jeho zlepšení ve 2. čtvrtletí se zrcadlily ve vývoji zahraničního obchodu české ekonomiky. To spolu s chováním některých konjukturálních indikátorů vede k mírnému optimismus pro 2. pololetí 2013. Scénář rovněž i nadále počítá s mírnou nedůvěrou domácích ekonomických subjektů, což se odráží zejména ve vývoji tvorby hrubého fixního kapitálu. V tabulce je shrnuta predikce hlavních makroekonomických indikátorů.

Hlavní makroekonomické indikátory (na základě dat k 10. 9. 2013)
    2010 2011 2012 2013 2014
          Aktuální predikce
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,5 1,8 -1,2 -1,1 1,3
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 0,9 0,5 -2,7 0,2 0,7
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 0,2 -2,7 -1,2 0,7 0,0
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 1,0 0,4 -2,7 -4,8 -0,3
Příspěvek zahr. obchodu k růstu HDP proc. body, s.c. 0,6 1,9 1,4 0,6 0,5
Deflátor HDP růst v % -1,6 -0,9 1,4 0,8 0,8
Průměrná míra inflace % 1,5 1,9 3,3 1,5 1,1
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,0 0,4 0,4 1,0 0,1
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,3 6,7 7,0 7,3 7,6
Objem mezd a platů (domácí koncept) růst v %, b.c. 0,8 2,2 1,5 1,0 2,5
Podíl BÚ na HDP % -3,9 -2,7 -2,5 -1,9 -1,6
Předpoklady:            
Směnný kurz CZK/EUR   25,3 24,6 25,1 25,8 25,8
Dlouhodobé úrokové sazby (10 let) % p.a. 3,7 3,7 2,8 2,0 2,2
Ropa Brent USD/barel 80 111 112 108 103
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 1,9 1,6 -0,6 -0,2 1,1

 Zdroj: ČSÚ, ČNB, Eurostat, MMF, propočty MF.

Domníváme se, že vlivem slabé domácí poptávky v roce 2013 ekonomika celkově klesne o 1,1 %. V roce 2014 pak predikujeme její růst o 1,3 %. Ten bude souviset s oživováním vnějšího prostředí s pozitivním dopadem na vývoj zahraničního obchodu a rovněž s mírným oživením domácí poptávky, především z důvodu růstu spotřeby domácností a tvorby hrubého kapitálu.

Prostor pro makroekonomickou stabilizační politiku je omezen možnostmi proticyklické fiskální politiky v ČR vzhledem k přetrvávajícím strukturálním deficitům veřejných rozpočtů. Podobně je tomu i u monetární politiky, kde je základní úroková sazba centrální banky téměř na nulové úrovni.

Fiskální cíle pro roky 2013 a 2014 ve formě poměru deficitu k HDP 2,8 %, resp. 2,9 % se nemění.

S ohledem na přetrvávající nejistoty vývoje vnějšího prostředí a nižší důvěru domácích subjektů ve vývoj ekonomiky ČR jsou rizika predikce vychýlena směrem dolů.

Bc. Ondřej Šrámek,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.