CZ EN

Ministerstvo financí zveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014

Plánovaná potřeba financování pro rok 2014 činí 398,5 mld. Kč a poklesla tak o 9,0 mld. Kč oproti roku 2013 a o 1,6 mld. Kč oproti roku 2012. V závislosti na míře zapojení rezervy peněžních prostředků v roce 2014 činí plánovaná hrubá výpůjční potřeba 350,1 až 400,1 mld. Kč.

Hrubá emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím i zahraničních trzích je v roce 2014 plánována na úrovni 239,2 mld. Kč v základním scénáři, z čehož emise na zahraničních trzích činí maximálně 25 % roční hrubé výpůjční potřeby. Během roku 2014 je plánem udržovat absolutní výši státních pokladničních poukázek v oběhu na úrovni cca 100 až 120 mld. Kč.

V roce 2013 došlo k přírůstku průměrné denní disponibilní likvidity státu o cca 100 mld. Kč oproti roku 2012 v důsledku schválení novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Z tohoto důvodu mohlo Ministerstvo financí přistoupit k zapojení cca 70 % opatrnostní rezervy peněžních prostředků z konce roku 2012 do krytí potřeby financování v roce 2013 za předpokladu dosažení rozpočtovaného schodku státního rozpočtu v tomto roce. Výsledkem byl mimo jiné pokles hrubé výpůjční potřeby o 110,0 mld. Kč oproti původně uveřejněnému plánu a pokles krátkodobého státního dluhu pod 16 % celkového státního dluhu. V roce 2013 došlo k nejnižšímu přírůstku státního dluhu od roku 1996.

Tabulka - Potřeba financování a hrubá výpůjční potřeba (mld. Kč)
  2010 2011 2012 2013 2014
Potřeba financování 328,7 361,3 400,2 407,5 398,5
Hrubá výpůjční potřeba 340,5 369,5 472 309,9 400,1
Hrubá výpůjční potřeba bez splátek instrumentů peněžního trhu 252,6 256,2 309,4 120,7 279,2

 

V roce 2013 vydalo Ministerstvo financí dvě úspěšné série emisí spořicích státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 38,8 mld. Kč. Očekávaný podíl českých domácností na držbě státního dluhu ke konci roku 2013 činí 4,7 %. V roce 2014 se plánuje v rámci retailového dluhopisového programu vydat státní dluhopisy ve výši 20 až 50 mld. Kč.

Česká republika si i v roce 2013 udržela nejvyšší ratingové hodnocení ze všech zemí střední a východní Evropy a ze všech tzv. nových členských států EU. Dne 10. prosince 2013 potvrdila agentura Fitch ratingové hodnocení dlouhodobých závazků denominovaných v domácí a zahraniční měně na stupni AA- resp. A+ s ponecháním stabilního výhledu. Agentura Fitch oceňuje zejména silné konsolidační úsilí, které pomohlo snížit deficit ČR v rámci pravidel EU, nízkou zadluženost soukromého sektoru, stabilitu bankovního sektoru a odolný trh práce. Agentury Standard & Poor’s a Moody’s potvrdily ratingové ohodnocení dlouhodobých závazků České republiky již v červenci tohoto roku.

Bc. Ondřej Šrámek
tiskový mluvčí MF

Související informace

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.