CZ EN

Za kontrolu je jednoznačně odpovědný řídící orgán ROP SZ

Ministerstvo financí ostře odmítá zjednodušenou interpretaci (či spíše dezinterpretaci) mluvčí Evropské komise, že částečnou zodpovědnost za chyby v ROP Severozápad nese MF či centrální vláda. Mluvčí jasně řekla, že úřad, který měl projekty kontrolovat, to nedělal dostatečně. Kontrolu má ale plně v gesci řídící orgán ROP Severozápad, nikoli MF. I ve sdělení Evropské komise je explicitně uvedeno, že manipulace a podvody se děly na krajské úrovni. Ministerstvu financí je kladeno za vinu, že tyto nepravosti včas neodhalilo. Proti tomu uvádíme zásadní argumenty:

  1. Odpovědnost za chybu nese vždy ten, kdo ji zavinil. Činit auditora spoluzodpovědným, je logika stejně třeskutá, jako požadovat po revizorovi jízdenek, aby zaplatil pokutu za černého pasažéra, kterého nepřistihnul. Nebo požadovat po policistovi, aby si odseděl trest za zločince, kterého nedopadl.
  2. Kontrolní a auditní systém, který existoval do 31. 12. 2012, byl odsouhlasen Evropskou komisí. Jednalo se o systém, kdy MF mělo pouze metodickou roli, výkon kontroly byl plně na řídících orgánech jednotlivých operačních programů a výkon auditu byl personálně podřízen řídícímu orgánu, v případě ROP tedy fakticky podřízen hejtmanům. Jakkoli Evropská komise tento systém odsouhlasila, konstatovala postupem času jeho nefunkčnost a trvala na tom, že veškerý výkon auditu včetně personální pravomoci musí centrálně přejít pod MF. Stalo se tak k 1. 1. 2013. Po prvních týdnech nového systému můžeme konstatovat významné zefektivnění auditu, což má své praktické dopady. Na základě zjištění auditu tak byly nově pozastaveny další tři regionální operační programy. Od 1. 1. 2013 jsme převzali plnou odpovědnost za efektivní audit operačních programů. Činit však za něj odpovědným MF v období do 31. 12. 2012, je holý nesmysl. V tomto období jsme neměli nejenom potřebné pravomoci, ale ani přístup k potřebným informacím. 
  3. Je třeba zmínit, že bývalý ředitel řídícího orgánu ROP SZ je nyní ve výkonu trestu za trestnou činnost páchanou v souvislosti s výkonem jeho funkce ředitele. Ostatní bývalí ředitelé ROP SZ, člen výboru a další vedoucí  pracovníci čelí trestnímu stíhání v souvislosti s jejich výkonem funkce. Je třeba také zdůraznit, že Platební a certifikační ani Auditní orgán ministerstva financí nedisponuje stejnými zjišťovacími prostředky jako Policie ČR (odposlechy, zabavení počítačů, výslechy svědků, atd.) a z tohoto důvodu nebylo možné odhalit skutečný rozsah podvodů a zločinů na straně ROP SZ.

Miroslav Kalousek
ministr financí

Přehrajte si, prosím:

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.