CZ EN

Kontrolní hlášení podnikání neomezí a je v souladu s ústavním pořádkem

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství odmítají nepravdivá tvrzení Strany soukromníků podporované senátorem Ivo Valentou o údajné neústavnosti Kontrolního hlášení DPH. Vyjadřujeme politování, že přestože se tato tvrzení nezakládají na reálném základě a byla několikrát nejen ze strany Ministerstva financí věcně vyvrácena, jsou opakovaně využívána k pokleslé politické kampani založené toliko na záměrném matení podnikatelské veřejnosti.

Kontrolní hlášení DPH je opatření, které je namířeno proti fenoménu karuselových podvodů a uplatňování odpočtů DPH na základě zfalšovaných faktur, jejichž obecný nárůst je alarmující. Tento nástroj účinně řeší podvodné odlévání prostředků z veřejných rozpočtů za pomoci organizovaných kriminálních činností, v důsledku kterých veřejné rozpočty dlouhodobě přichází o desítky miliard korun ročně. Je zájmem všech občanů těmto podvodům zabránit.

Na základě zkušeností z úspěšného fungování kontrolního hlášení v řadě zemí Evropské unie předpokládáme, že jeho zavedením dojde jen v prvních letech ke zvýšení daňových příjmů přibližně o 10 miliard korun ročně. Ministerstvo financí je přesvědčeno, že právě zabránění organizované daňové kriminalitě a efektivní výběr stávajících daní je cestou k budoucímu snižování daňové zátěže. Účinnost klasických namátkových kontrol prováděných Finanční správou přestala být v důsledku nárůstu karuselových podvodů ve stávajícím systému DPH dostačující. Pokud by systémové opatření typu kontrolního hlášení nebylo zavedeno, Česká republika by pro zajištění zdrojů do veřejných rozpočtů musela přistoupit ke zvyšování sazeb daně. To by postihlo zejména ty podnikatele, kteří daně platí, proto se s takovými kroky Ministerstvo financí neztotožňuje.

Kontrolní hlášení umožní efektivní boj proti karuselovým podvodům, které jsou realizovány organizovaným zločinem prostřednictvím složitých a rozsáhlých propojení až stovek firem účelově zneužívaných a ovládaných organizátorem těchto podvodů. Bez tohoto nástroje nelze proti těmto podvodům účelně bojovat.

Kontrolní hlášení a jeho legislativní podoba je v plném souladu s ústavním pořádkem České republiky. Ostatně ten je podrobně zkoumám již v rámci legislativního procesu dávno před začátkem platnosti zákona. Finanční správa tímto systémem nezíská žádné nové údaje. K vykazovaným údajům, má přístup již podle stávajícího zákona o DPH. Nově je však bude mít k dispozici v takové struktuře a čase, která jí na rozdíl od současnosti umožní včasné rozkrývání složitých daňových podvodů a předcházení neoprávněnému vyplácení nadměrných odpočtů DPH. Díky tomuto kroku Finanční správa daně od podvodníků také skutečně vybere, respektive nárokované odpočty DPH podvodníkům nevyplatí. Podnikatelé jistě ocení, že díky kontrolnímu hlášení již nebudou obtěžováni dlouhým prověřováním vykázaných nadměrných odpočtů a odpočet DPH jim bude vrácen v kratším čase.

Údaje z daňových dokladů, které budou plátci DPH v kontrolním hlášení poskytovat, evidují již dnes. Na rozdíl od souhrnného hlášení, pokrývajícího plnění přes hranice jednotlivých členských států, nebudou v kontrolním hlášení uváděny žádné měrné jednotky (objemy fakturovaného plnění). V žádném případě se nejedná o kompletní souhrn fakturačních údajů, ze kterých by bylo možné vyčíst obchodní strategie či obchodní tajemství dotčených plátců. Z kontrolních hlášení bude možné zjistit pouze mezi kým, ani kdy proběhl obchod a celkovou cenu plnění.

Faktura - daňový doklad

Argumenty, které mají být údajně meritem ústavní stížnosti, se opírají o omezení práva podnikat. Zvolený nástroj však plně vyhovuje nárokům na proporcionalitu navrhovaného opatření s ohledem na problém, který toto opatření řeší. Nevyvolává neúměrné náklady a rozhodně neznemožňuje nikomu podnikat. Argument odvolávající se na zneužití získávaných údajů považuje Ministerstvo financí taktéž za smyšlený. Takové konání nemá oporu v zákoně.

Údaje získané Finanční správou za účelem správy daní jsou velmi přísně chráněny řadou bezpečnostních opatření. Pracovníci místně příslušných správců daně budou mít z kontrolních hlášení standardně k dispozici jen velmi omezené informace. Pokud analytické centrum vyhodnotí údaje o transakcích jako rizikové, dostanou správci údaje z kontrolního hlášení konkrétního plátce v takovém rozsahu, aby s nimi mohli pracovat stejně, jako při současné daňové kontrole. Podání případné stížnosti nelze stavět na domněnkách o možných excesech, které se navíc v minulosti nikdy neprojevily. Ani obavy z přílišné tvrdosti u sankcí v souvislosti s kontrolním hlášením nejsou na místě. Je připravena zákonná úprava, aby případné přílišné tvrdosti bylo vždy zabráněno na základě individuálního posouzení.

Odmítáme také argument, že se jedná o diskriminaci. Data od fyzických osob budou požadována čtvrtletně (u drobných podnikatelů) a od všech právnických osob měsíčně. Jedná se o určité zjednodušení pro fyzické osoby, které nejsou z hlediska vzorce podvodných chování tolik rizikové jako osoby právnické. Tento fakt lze doložit tím, že jsou v současné době karusely páchány převážně prostřednictvím právnických osob, a přesně na tyto podvody je kontrolní hlášení namířeno. „Z poznatků Kobry víme, že organizátoři karuselů o této trestné činnosti mluví jako o podnikání. Doslova hovoří často o tom, že zavede-li se zde kontrolní hlášení, pak už tu nepůjde podnikat. Má-li pan senátor Valenta a Strana soukromníků obavy o toto podnikání, pak bych je rád upozornil, že otevřeně podporují trestnou činnost", uvádí ministr financí Andrej Babiš.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.