CZ EN

ČR obdržela v 1. pololetí z EU o 16,7 miliardy více než odvedla

V průběhu prvního pololetí 2017 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši 39,5 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 22,8 mld. Kč. ČR tak v první polovině roku 2017 obdržela o 16,7 mld. Kč více, než do evropského rozpočtu odvedla.

Vývoj čisté pozice ČR za první pololetí ukazuje následující graf.

 

Pokles v prvním pololetí letošního roku ve srovnání s předchozími lety je dán zejména zahajováním implementace operačních programů období 2014-2020. V předchozích letech tvořily hlavní část příjmů prostředky za programové období 2007-2013, které se nejvíce dočerpávaly v třech letech následujících po ukončení období.

Za kladným saldem ČR vůči evropskému rozpočtu stály zejména příjmy ze Společné zemědělské politiky a rovněž zahájení čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti programového období 2014-2020. Na politiku soudržnosti ČR za první pololetí letošního roku celkově obdržela 13,9 mld. Kč, příjmy ze Společné zemědělské politiky činily 25,6 mld. Kč, přičemž klíčovou položku zde tvořil objem přímých plateb ve výši 21,5 mld. Kč.

Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za první pololetí roku 2017 shrnuje následující tabulka.

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za první pololetí 2017
mil. Kč
Příjmy z rozpočtu EU
Strukturální akce 13 898,58
Strukturální fondy 7 570,84
Fond soudržnosti 6 327,75
Zemědělství 25 564,55
I. pilíř* 21 912,33
II. pilíř** 3 652,22


Celkové příjmy z rozpočtu EU 39 463,13


Celkové platby do rozpočtu EU 22 803,60


Čistá pozice vůči rozpočtu EU 16 659,54

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově od 1. května 2004 do 30. června 2017 odvedla Česká republika do rozpočtu EU 496 mld. Kč a získala 1 152 mld. Kč. Kladné saldo ČR ve vztahu k evropskému rozpočtu tak od vstupu do EU do poloviny roku 2017 celkově dosáhlo 656 mld. Kč.

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.