CZ EN

ČR vyčerpala za období 2007-2013 celkem 25,8 miliard eur

České republice se podařilo v programovém období 2007 – 2013 z evropských fondů vyčerpat 96,4 % vyčleněných peněz. Ještě na začátku roku 2013 byl odhad nedočerpání trojnásobný. V celkem 19i operačních programech Česko získalo 25,8 miliardy eur (697 mld. Kč), nevyužita zůstala necelá jedna miliarda eur (26,34 mld. Kč). Programové období bylo ze strany ČR definitivně uzavřeno 30. března, kdy byly do Evropské komise odeslány závěrečné dokumenty všech operačních programů. Jejich součástí jsou žádosti o vyplacení konečného zůstatku v celkové výši 1,2 miliardy eur (32, 42 mld. Kč), který Evropská komise zadržuje, až do ověření správnosti čerpání všech prostředků.

„Vyčerpání 96% přidělených peněz považuji za obrovský úspěch naší vlády. Přišli jsme do situace, kdy se evropské peníze čerpaly málo nebo vůbec, chyběly projekty a vůle situaci zlepšit. Díky našemu nasazení a krizovému managementu se podařilo odvrátit hrozbu, že Česko o přidělené peníze přijde,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

„Do budoucna se z toho musíme poučit, dlouhodobě chystat projekty, kde evropské peníze využijeme a čerpat v průběhu celého programového období, abychom vše nemuseli dohánět na poslední chvíli. Čerpání evropských peněz, které významně napomáhají ekonomickému růstu naší země, by přece mělo být v zájmu každé vlády,“ dodává ministr financí.

Samotné uzavírání programů probíhalo v době, kdy se souběžně rozbíhalo následující programové období 2014 – 2020. To si vyžádalo vedle součinnosti s Ministerstvem pro místní rozvoj coby národním koordinátorem také velmi náročnou koordinaci v rámci Ministerstva financí mezi Platebním a certifikačním orgánem odpovědným za přípravu závěrečných certifikátů a žádostí o platbu a Auditním orgánem, který připravil závěrečné kontrolní zprávy.

Evropská komise nyní závěrečné dokumenty posoudí a po jejich schválení provede tzv. uzavření operačních programů včetně finančního vypořádání a zašle České republice výše uvedenou částku konečného zůstatku, případně ji poníží o nově zjištěné nezpůsobilé výdaje. Odhady nedočerpání se tudíž mohou ještě mírně změnit, konečné částky budou stanoveny ze strany Evropské komise.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.