CZ EN

Česká republika získala v roce 2016 z rozpočtu EU o 79,6 mld. Kč více, než zaplatila

V průběhu celého roku 2016 obdržela Česká republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 123,8 mld. Kč, přičemž na povinných platbách současně odvedla do evropského rozpočtu 44,2 mld. Kč.

Česká republika tak za celý rok 2016 obdržela o 79,6 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla a její výsledná čistá pozice je tak třetí nejvyšší od vstupu do EU. Vývoj čisté pozice České republiky za jednotlivé roky ukazuje následující graf.

Za významným kladným saldem vůči rozpočtu EU stálo v roce 2016 výrazné získání příjmů ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, ze kterých v souvislosti s úsilím o maximální využití programů období 2007-2013 obdržela ČR peněžní prostředky ve výši 88 mld. Kč, a dále příjmů ze Společné zemědělské politiky ve výši 32,3 mld. Kč. Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za rok 2016 shrnuje tabulka č. 1 přiložená níže.

Vývoj čisté pozice v letech 2004 až 2016

Celkově Česká republika od svého vstupu do EU dne 1. května 2004 do 31. prosince 2016 do rozpočtu EU zaplatila 473,4 mld. Kč a získala 1,1 bil. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 639 mld. Kč. Za pozitivní čistou pozicí vůči evropskému rozpočtu dlouhodobě stojí opět zejména příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a příjmy ze Společné zemědělské politiky. Dlouhodobý postupný nárůst odvodů České republiky primárně reflektuje rostoucí objem rozpočtu EU, jak ukazuje následující graf.

 Příjmy z rozpočtu EU mil. Kč
Tab Č.1 - Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za rok 2016
Strukturální akce 87 957,32
Strukturální fondy 48 210,55
Fond soudržnosti 39 746,77
   
Zemědělství 32 335,54
I. pilíř* 23 029,87
II. pilíř** 9 305,67
   
Programy EU*** 3 464,12
   
Celkové příjmy z rozpočtu EU 123 756,98
Celkové platby do rozpočtu EU 44 190,42
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 79 566,56

 

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství
*** zahrnují programy přímo řízené Komisí (Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy, Erasmus+, atd)

Pro přepočet mezi EUR a CZK použit průměrný kurz za rok 2016 ve výši 27,033 (údaj ČNB).

Výpočet a sledování čisté pozice České republiky vůči rozpočtu EU představuje pouze jednu z možností, jak kvantifikovat příjmy a náklady související se vstupem ČR do Evropské unie. Čistá pozice neodráží veškeré výhody či nevýhody, které členství České republiky v Evropské unii přináší jednotlivým tuzemským subjektům.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.