CZ EN

Díky úspoře na státním dluhu si polepší učitelé, vojáci, policisté i zdravotní sestry

Ministerstvo financí letos uspoří 5 miliard korun na státním dluhu, což je snížení ze 46,3 na 41,3 miliardy korun, v loňském roce jsme ušetřili 11,7 miliardy korun. Tyto nové prostředky byly získány z úspor na obsluze státního dluhu, a to zejména díky lepší práci s likviditou a výnosům z prodeje dluhopisů se záporným úrokem. To umožnilo posílit některé výdajové priority vlády, aniž by došlo ke změnám v základních parametrech schváleného státního rozpočtu.

Od 1. července 2017 tak dojde ke zvýšení tarifů příslušníků bezpečnostních sborů, zaměstnanců v kultuře, zdravotnictví, sociálních službách a nepedagogickým pracovníkům ve školství o 10%. Úspora na obsluze státního dluhu umožní také zavést od 1. září kariérní řád učitelů s rozpočtovaným nákladem 404 mil. Kč, navýšení ostatních tarifů od 1. listopadu o 10 % a navýšení zvláštního příplatků pro zdravotní sestry ve směnném provozu s rozpočtovaným nákladem 600 mil. Kč.

„Je důležité zvyšovat platy tam, kde je situace nejpalčivější. Na rozdíl od většiny mých kolegů ve vládě však za stejně důležité považuji, aby se tak nedělo na úkor dalšího zadlužování a navyšování schodku. Mám radost, že jsme tyto peníze našli přímo v kapitole MF, a to díky lepšímu řízení likvidity, což byla jedna z mých priorit při nástupu do rezortu, “ uvedl ministr financí Andrej Babiš. „Ministerstvo financí například 11. dubna 2017 uhradilo splátku desetiletého dluhopisu České republiky, který Česká republika prodala v dubnu 2007 s ročním úrokem 4 %. Celková jmenovitá hodnota tohoto dluhopisu činila rekordních 90,3 mld. Kč a roční náklady, které byly s tímto závazkem spojené, představovaly 3,6 mld. Kč ročně,“ připomněl ministr financí Andrej Babiš.

V souvislosti s dnešním předložením návrhu státního rozpočtu na rok 2018 představilo Ministerstvo financí také priority pro následující rok. Jedná se zejména o následující oblasti:

  • Snížení deficitu státního rozpočtu o 10 mld. Kč proti schválenému rozpočtu na rok 2017 na deficit ve výši 50 mld. Kč.
  • Zvýšení výdajů na důchody – v porovnání s rozpočtem na rok 2017 porostou o 21,6 mld. Kč. Pro rok 2018 je navrženo zvýšení průměrného starobního důchodu o 501 Kč, tj. o 4,2 %.
  • Zvýšení výdajů na platy vč. příslušenství – jsou rozpočtovány o 21,8 mld. Kč vyšší než v letošním roce, průměrný plat se za naší vlády zvýší o 7 554 Kč na 31 411 Kč, to je o 31,7 %.
  • Zvýšení RUD (rozpočtového určení daní) pro obce – podíl obcí na celostátním hrubém výnosu DPH se zvyšuje na 23,58 % od 1. 1. 2018 (současný podíl činí 21,4 %). To znamená navýšení daňových příjmů obcí o 8,5 mld. Kč.
  • Zvýšení výdajů na dávky nemocenského pojištění – pro rok 2018 navrženy ve výši 32,7 mld. Kč, což je o 19 % (o 5,2 mld. Kč) více než v roce 2017. V návrhu je zahrnuta vyšší nemocenská při déle trvající nemoci, otcovská poporodní péče a pečovatelská dovolená.
  • Zvýšení výdajů na státní sociální podporu a dávky pěstounské péče – meziročně vzrostou o 4,5 mld. Kč.
  • Navýšení rozpočtu pro ministerstvo obrany – nárůst oproti roku 2017 o 5,4 mld. Kč na 57,9 mld. Kč, index 110,2 %. Podíl výdajů na obranu by měl v roce 2018 dosáhnout 1,13 % HDP.
  • Navýšení plateb státu za státní pojištěnce – výdaje na platbu státu na veřejné zdravotní pojištění za osoby, za které je plátcem stát jsou zvýšeny o 3,4 mld. Kč. Vyměřovací základ pojistného na veřejné zdravotní pojištění se zvýší ze současných 920 Kč na 969 Kč.
  • Výzkum, vývoj a inovace – pro rok 2018 jsou rozpočtovány ve výši 33,2 mld. Kč (bez zahraničních zdrojů), tj. o 0,5 mld. Kč více než letos. Celkový nárůst za období této vlády činí 6,5 mld. Kč.
  • Podpora sportu – navýšení podpory sportu z 6 mld. Kč na 7 mld. Kč, tj. o 1 mld. Kč.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.