CZ EN

Ministerstvo financí nesouhlasí s novou regulací EU pro obecnou denaturaci lihu. Česká republika podává žalobu u Soudního dvora EU

Ministerstvo financí nesouhlasí s novými evropskými pravidly pro obecnou denaturaci lihu, na kterých se členské státy dohodly v říjnu minulého roku. Obecná denaturace lihu spočívá v jeho smísení s chemickou látkou. Líh již následně nemůže být použit k lidské konzumaci. Denaturační prostředek by měl být obtížně odstranitelný, tj. musí být v maximální možné míře vyloučena přeměna zpět na konzumní alkohol.

Ministerstvo financí je přesvědčeno, že nově schválená denaturační směs pro obecnou denaturaci lihu – tzv. eurodenaturant, která byla zavedena prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1867 a bude ji jako jedinou možnou již od tohoto srpna používat pro tyto účely v celé EU, není dostatečně silná. Líh denaturovaný prostředkem pro obecnou denaturaci lihu je osvobozen od spotřební daně z lihu a nakládání s ním není striktně kontrolováno. Je tedy nezbytné používat co nejúčinnější látky. Právě toto kritérium však dle názoru českých odborníků nový eurodenaturant nesplňuje. I když bezprostřední zdravotní riziko po požití lihu, ze kterého byl eurodenaturant částečně nebo úplně odstraněn nehrozí, riziko možných daňových úniků MF ČR vnímá jako vysoké.

Nová evropská regulace ve všech členských státech, tedy i v České republice, od srpna také automaticky zruší dosud používané národní směsi pro obecnou denaturaci lihu. V České republice se jedná o vysoce spolehlivé a léty prověřené prostředky, z nichž ten nejpoužívanější je pro uživatele i výrazně levnější variantou, než nový eurodenaturant. V neposlední řadě je Ministerstvo financí toho názoru, že Evropská komise při schvalování nových pravidel pro obecnou denaturaci lihu nedodržela závaznou proceduru. Jak pro zavádění nových, tak pro rušení dosavadních denaturačních prostředků pro obecnou denaturaci lihu, má dle příslušné směrnice iniciativa vycházet z vůle jednotlivých členských zemí EU. To se v tomto případě neudálo.

Ministerstvo financí zavedení eurodenaturantu odmítalo již od zahájení oficiálních jednání. Přes všechny snahy však byla regulace schválena kvalifikovanou většinou členských států EU. Poslední možnost, jak situaci zvrátit, vidí Ministerstvo financí v podání žaloby na neplatnost prováděcího nařízení Komise k Soudnímu dvoru EU. Navržený postup podpořila dne 19. 12. 2016 vláda České republiky.

Žaloba České republiky byla podána dne 13. 1. 2017 prostřednictvím vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem EU. Současně byla soudu předložena i žádost o odklad provádění prováděcího nařízení do doby, než dospěje k rozhodnutí ve věci této žaloby. Podání žaloby v žádném případě neznamená, že by Česká republika nepodporovala snahu o sjednocení metod obecné denaturace napříč EU. Je to však možné pouze za předpokladu, že společný evropský prostředek pro obecnou denaturaci lihu zajistí, aby v Evropě nedocházelo ke zneužití lihu takto denaturovaného k nelegální výrobě lihovin či jiným nekalým praktikám.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.