CZ EN

Ministerstvo financí uveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2018

V roce 2017 očekává Ministerstvo pokles podílu státního dluhu vůči HDP z loňské úrovně 33,8% na úroveň 32,4 % HDP, který tak dosáhne nejnižší úrovně od roku 2009. Ke snižování podílu státního dluhu vůči HDP dochází kontinuálně od roku 2013, oproti kterému se dluh snížil již o 8,7 procentního bodu.

V trendu snižování zadluženosti Ministerstvo plánuje pokračovat i v roce 2018, kdy se očekává další pokles až na 31,4%. Efektivnější správa státního dluhu je také hlavním důvodem proč patří Česká republika mezi nejméně zadlužené země Evropské unie.

Celková potřeba financování v roce 2018 činí 351,6 mld. Kč včetně schváleného schodku státního rozpočtu ve výši 50,0 mld. Kč. Tuto potřebu Ministerstvo plánuje pokrýt emisemi státních dluhopisů převážně se splatnostmi nad 5 let, čímž potvrzuje záměr prodlužovat splatnost dluhového portfolia, který započal již v roce 2017. Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu je plánována v celkové jmenovité hodnotě minimálně ve výši 150,0 mld. Kč.

V závislosti na vývoji na finančních trzích a setrvání záporných výnosů na krátkém konci výnosové křivky plánuje Ministerstvo vydávat také státní pokladniční poukázky včetně státních pokladničních poukázek splatných v roce 2018, které nebudou zapojeny do krytí potřeby financování, nýbrž takto získané peněžní prostředky budou dále investovány na peněžním trhu s pozitivním dopadem na hospodaření státního rozpočtu.

V roce 2017 zaplatila Česká republika na úrocích za státní dluh nejméně od roku 2010, meziročně tak dosáhla úspory o 1 mld. Kč. Oproti původní rozpočtované výši došlo k úspoře ve výši 6,5 mld. Kč, což umožnilo dále posílit výdajové priority vlády bez nutnosti změn v základních parametrech schváleného státního rozpočtu. „Tyto uspořené prostředky mohly být využity například na zvyšování tarifů příslušníků bezpečnostních sborů, zaměstnanců v kultuře, nepedagogických pracovníků ve školství, pracovníků v sociálních službách a všem zaměstnancům ve veřejném sektoru včetně učitelů již v průběhu letošního roku“, připomíná ministryně financí Alena Schillerová.

Uveřejněná Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2018 obsahuje základní rámec realizace financování státu a stanovuje výchozí limity a cíle pro jednotlivé sledované ukazatele portfolia státního dluhu pro rok 2018 a pro střednědobý výhled.

Z důvodu ponechání možnosti pružné reakce na aktuální vývoj potřeby financování a na vývoj situace na finančních trzích bude uveřejněna v červnu roku 2018 aktualizace Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky pro druhé pololetí s možností provádění také čtvrtletních aktualizací.

Dokument ke stažení:

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.