CZ EN

Novela rozpočtových pravidel vyhlášena ve Sbírce zákonů

S jasnými pravidly pro poskytování a čerpání dotací ze státního rozpočtu přichází novela zákona o rozpočtových pravidlech, která byla v úterý 7. listopadu 2017 vyhlášena ve Sbírce zákonů. Novela upravuje vztah procesu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ke správnímu řádu. Zákon nabude účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Vypracováním této novely Ministerstvo financí reagovalo ‎primárně na požadavky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a řídicích orgánů operačních programů, kterými byla absence takových pravidel identifikována jako jedno z hlavních právních rizik pro hladkou implementaci v oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ads 83/2014-46, který se zabýval vztahem mezi správním řádem a rozpočtovými pravidly ve věci úpravy procesu poskytování dotací. Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí je nad veškerou pochybnost výkonem veřejné moci, a proto je tato činnost podřízena správnímu řádu. A to i přesto, že rozpočtová pravidla doposud obsahují úpravu, která vylučuje použití správního řádu i soudní přezkum.

Podle nové právní úpravy se na proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí použije správní řád s tím, že některé otázky jsou upraveny odlišně (například účastenství) a použití některých ustanovení správního řádu je vyloučeno. Proces poskytování je koncipován jako jednostupňový (nebude možné odvolání ani rozklad), vyloučena je také obnova řízení a omezeno je rovněž použití přezkumného řízení.

V případě zachování dosavadní úpravy by hrozilo, že by neúspěšní žadatelé mohli podávat žaloby k soudu a na základě soudních rozhodnutí by vzrostl tlak na používání správního řádu v oblasti dotací v jeho plném rozsahu. „To by znamenalo, že by se na tento proces mimo jiné vztahovaly všechny opravné prostředky upravené ve správním řádu - odvolání, rozklad, obnova řízení a přezkumné řízení. Tím by se zvýšila administrativní náročnost celého procesu a mohlo by to dokonce vést až ke kolapsu poskytování dotací, včetně dotací spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie,“ vysvětluje náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty Petr Pavelek.

Díky novému zákonu bude také napříště umožněno doručovat písemnosti ohledně dotací spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím systému MS 2014+. Při projednávání v Poslanecké sněmovně pak byla novela doplněna o pozměňovací návrh, kterým se upravuje postup při zamítnutí žádosti o poskytnutí prostředků ze Státního fondu životního prostředí. V tomto případě se mají přiměřeně využít nová ustanovení rozpočtových pravidel.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.