CZ EN

Poslanecká sněmovna schválila státní rozpočet na rok 2018

Poslanecká sněmovna včera ve večerních hodinách schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Celkové příjmy státního rozpočtu jsou na rok 2018 navrženy ve výši 1 314,5 mld. Kč, celkové výdaje v příštím roce dosáhnou 1 364,5 mld. Kč. Výsledný deficit státního rozpočtu ve výši 50 mld. Kč je oproti schválenému zákonu o státním rozpočtu na letošní rok o 10 mld. Kč nižší.

Sněmovnou schválený rozpočet nyní míří k podpisu prezidentem republiky.

Zákon o státním rozpočtu na rok 2018
Celkové příjmy 1 314 497 641 409 Kč
Celkové výdaje 1 364 497 641 409 Kč
Saldo - 50 000 000 000 Kč

 

Zákon o státním rozpočtu na rok 2018 vytváří základní předpoklady pro naplnění hlavních politických a ekonomických priorit, mezi které patří mimo jiné promyšlené investice do dopravní infrastruktury, vzdělávání, vědy a výzkumu a výrazné posílení peněžních prostředků v sociální oblasti.

Rozpočtované výdaje na investice z domácích zdrojů vzrostou oproti letošnímu roku o 5,5 mld. Kč na 57,7 mld. Kč, což je nejvíce od roku 2013. Kapitálové výdaje kryté příjmy z EU a ostatních zahraničních finančních mechanismů se rozpočtují ve výši 32,4 mld. Kč, avšak v průběhu příštího roku je bude možné pružně přizpůsobovat zejména podle vývoje skutečného čerpání z evropských strukturálních a investičních fondů (například v roce 2015 takto byly posíleny na 138,7 mld. oproti původně rozpočtovaným 34,9 mld. Kč).

Národní zdroje Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši takřka 54 mld. Kč jsou nejvyšší za posledních 10 let. Jednotlivé rezorty navíc budou moci použít na své investice dalších minimálně 70 mld. Kč, což je očekávaná minimální výše nároků z nespotřebovaných kapitálových výdajů na konci roku 2017.

Také zvýšení podílu sdílených daní a celkových daňových příjmů mířících do rozpočtů územních samospráv podpoří investiční aktivity krajů a obcí, jejichž oživení bylo viditelné již letos. Podíl obcí na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty vzroste z nynějších 21,4 % na 23,58 % od 1. ledna 2018, díky čemuž získají obce a města do svých rozpočtů 9 mld. Kč navíc.

Vysoké školy si v příštím roce polepší o rekordní 3 mld. Kč. Vzhledem k možnostem státního rozpočtu se jedná o maximální možné navýšení, které potvrzuje, že podpora vzdělávání na všech stupních patří mezi klíčové vládní priority. Výrazného posílení se dočká i oblast výzkumu, vývoje a inovací, a to o cca 2,1 mld. Kč z národních zdrojů. Celkový objem výdajů na podporu této oblasti, včetně spolufinancování ze zahraničních zdrojů, tak v roce 2018 dosáhne celkem 40,6 mld. Kč, z toho z národních zdrojů 34,80 mld. Kč. Proti skutečným výdajům na tuto oblast v roce 2014 činí nárůst národních zdrojů celkem 7,5 mld. Kč.

Naplánovaný rozpočet dále umožňuje navýšení počtu učitelů vzhledem k narůstajícímu počtu žáků a je v něm obsaženo také zvýšení platových tarifů o 15 % pro pedagogické pracovníky, resp. o 10 % pro ostatní státní zaměstnance. Stejně tak je v něm zohledněno i zvýšení důchodů o 4 % díky valorizaci, která navyšuje průměrný důchod o 475 Kč na 12 298 Kč.

V rámci rozpočtu je také vyčleněna historicky nejvyšší částka ve výši 14,9 mld. Kč na dotace na financování sociálních služeb, tj. o více než 60 % více oproti letošnímu roku.

Schválený rozpočet také posiluje výdaje na bezpečnost státu v rezortech Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany a zahrnuje výdaje na rostoucí počty vojáků.

Posílení rozpočtu Ministerstva vnitra o 8,5 mld. Kč na 71,9 mld. Kč umožní přijmout další bezpečnostní opatření i v oblastech boje s kyberkriminalitou a terorismem. Výdaje na obranu se v příštím roce zvyšují celkem o 6,4 mld. Kč a ve výhledu do roku 2020 až na 77,3 mld. Kč, tj. cca 1,4 % HDP, což umožní plnit mezinárodní závazky České republiky plynoucí z jejího členství v NATO.

Přehled výdajů dle jednotlivých kapitol
Kapitola Výdaje
Kancelář prezidenta republiky 499 747 467
Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 350 187 745
Senát Parlamentu 600 689 894
Úřad vlády České republiky 1 041 569 530
Bezpečnostní informační služba 2 007 591 597
Ministerstvo zahraničních věcí 7 951 274 566
Ministerstvo obrany 58 893 351 184
Národní bezpečnostní úřad 264 883 008
Kancelář veřejného ochránce práv 138 036 538
Ministerstvo financí 21 815 918 426
Ministerstvo práce a sociálních věcí 591 611 342 994
Ministerstvo vnitra 71 882 370 020
Ministerstvo životního prostředí 12 572 669 671
Ministerstvo pro místní rozvoj 5 625 941 186
Grantová agentura České republiky 4 333 066 000
Ministerstvo průmyslu a obchodu 37 581 728 636
Ministerstvo dopravy 53 988 011 553
Český telekomunikační úřad 1 251 680 359
Ministerstvo zemědělství 50 236 759 769
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 176 111 709 908
Ministerstvo kultury 13 024 299 207
Ministerstvo zdravotnictví 8 034 018 059
Ministerstvo spravedlnosti 28 065 474 341
Úřad pro ochranu osobních údajů 165 469 862
Úřad průmyslového vlastnictví 194 153 657
Český statistický úřad 1 005 603 493
Český úřad zeměměřický a katastrální 3 283 644 468
Český báňský úřad 170 730 022
Energetický regulační úřad 288 190 079
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 237 411 071
Ústav pro studium totalitních režimů 212 913 353
Ústavní soud 257 541 718
Úřad Národní rozpočtové rady 0
Akademie věd České republiky 5 684 692 000
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 34 780 127
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 64 916 229
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 23 692 075
Správa státních hmotných rezerv 2 509 795 776
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 399 514 150
Generální inspekce bezpečnostních sborů 397 380 643
Technologická agentura České republiky 4 335 548 383
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 363 026 559
Nejvyšší kontrolní úřad 678 016 929
Státní dluh 45 242 500 000
Operace státních finančních aktiv *) 605 000 000
Všeobecná pokladní správa 149 460 799 157
CELKEM 1 364 497 641 409

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.