CZ EN

Právníci z resortu Ministerstva financí uhájili státu přes 14 miliard korun

Společná tisková zpráva Ministerstva finací a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výrazného úspěchu dosáhli právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v soudním sporu se společností imAGE Alpha a.s, která po státu požadovala celkem 14 256 738 243,56 korun včetně úroků z prodlení. Obvodní soud pro Prahu 1 dal za pravdu návrhu ÚZSVM a žalobu na náhradu údajné škody a ušlého zisku zamítl. Jednalo se o kauzu po bývalé Investiční a poštovní bance, resp. po České konsolidační agentuře.

„Je to velmi dobrá zpráva. Kolegové z ÚZSVM odvrátili pohromu a zachránili daňovým poplatníkům přes 14 miliard korun. Ochrana státní kasy je pro nás na prvním místě, proto si velice vážím úspěchů právníků ÚZSVM v těchto mnohamiliardových soudních sporech,“ oceňuje ministr financí Ivan Pilný.

„I tohoto úspěchu jsme dosáhli vlastními zaměstnanci. Máme dlouhodobou úspěšnost kolem 95 % a státní instituce zastupujeme zdarma, proto by nám měly předat své majetkové spory namísto využívání drahých externích advokátů,“ dodává generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Společnost imAGE Alpha a.s. v likvidaci, namísto níž nyní vystupuje insolvenční správce, požadovala po státu náhradu škody, resp. ušlý zisk, ve výši 11 226 989 123,84 korun a k tomu více než 3 miliardy korun jako úrok z prodlení od konce roku 2003. Původní základ nároku spočívá ve čtyřech úvěrech, které tehdejší Investiční a poštovní banka a.s. poskytla čtyřem českým obchodním společnostem. Závazky z úvěrů těchto čtyř společností následně smlouvou převzala právě společnost imAGE Alpha a.s., která později k zajištění splacení úvěrů vystavila zajišťovací směnky. Poté byly pohledávky z těchto úvěrů postoupeny přes další společnosti České konsolidační agentuře.

Následně soud uložil společnosti imAGE Alpha a.s. zaplatit Ministerstvu financí částku odpovídající hodnotě předmětných úvěrů. Současnou žalobou podanou proti státu se imAGE Alpha a.s., resp. nyní její insolvenční správce, domáhá vrácení částky, kterou byla povinna z titulu ručení za úvěry zaplatit. Soud se však s žalobní konstrukcí neztotožnil a žalobu v souladu s názorem a návrhem ÚZSVM zamítl.

ÚZSVM zastupuje stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. V loňském roce ÚZSVM uhájil státu rekordních 354 miliard korun a k 31. prosinci 2016 ÚZSVM vedl 10 093 právních jednání. Výrazně roste počet dohod o předání právních sporů ze státních institucí na ÚZSVM. Za rok 2016 bylo uzavřeno 1 451 takových dohod, což je o dvě třetiny více než v roce 2015. Nejčastěji zastupovanými organizačními složkami státu jsou Státní pozemkový úřad, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí.

Ing. Michal Žurovec
vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace
Ministerstvo financí

Ing. Radek Ležatka
vedoucí samostatného oddělení Komunikace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.