CZ EN

Příprava státního rozpočtu na rok 2018: Stav nadpožadavků přesáhl 100 mld. Kč

Ministr financí Ivan Pilný dnes seznámil vládu s aktuálním stavem přípravy státního rozpočtu České republiky na rok 2018 a střednědobého výhledu na léta 2019 a 2020.

Vláda vzala na vědomí, že Ministerstvo financí nad rámec plánovaného deficitu ve výši 50 mld. Kč registruje dodatečné požadavky jednotlivých rezortů v celkové výši již 97 mld. Kč. Další požadavky ve výši až cca 15 mld. Kč se nacházejí v Poslanecké sněmovně v různé fázi legislativního procesu. Celkem tedy ministři před dnešním jednáním vlády žádali 111 mld. Kč.

„Z vlády i od pana premiéra si nesu cenné ujištění, že i přes rekordní nadpožadavky ministrů zůstává pro tuto vládu schodek ve výši 50 mld. Kč nepřekročitelný. Vzhledem k tomu, že cestu vyššího zadlužení budoucích generací vláda odmítla, a protože každá koruna je jen jedna, musí být každé další přisypání do jedné kapitoly kompenzováno úsporou někde jinde. A dnešní jednání vlády bylo právě o tom, kde přidáme a kde na to vezmeme“, uvedl ministr financí Ivan Pilný.

Předložený materiál obsahuje předběžný návrh příjmů a výdajů státního rozpočtu, jeho jednotlivých kapitol a také státních fondů na léta 2018 až 2020. Tento návrh na rok 2018 počítá s příjmy ve výši 1 292 mld. Kč, výdaji ve výši 1 342 mld. Kč a s deficitem 50 mld. Kč. Plánovaný deficit je oproti schválenému zákonu o státním rozpočtu na rok 2017 nižší o 10 mld. Kč.

Ministerstvo financí v návrhu zapracovalo navýšení výdajů v sociální oblasti o 37,7 mld. Kč v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017; navýšení se týká zejména:

  • zvýšení průměrného starobního důchodu o 501 Kč od 1. ledna 2018, tj. o 4,2 %;
  • výdaje na dávky nemocenského pojištění jsou pro rok 2018 navrženy ve výši 32,7 mld. Kč, což je o 18,8 % (o 5,2 mld. Kč) více než v roce 2017
  • zvýšení výdajů na příspěvek na péči o 1,7 mld. Kč
  • zvýšení přídavku na dítě o 300 Kč měsíčně včetně rozšíření okruhu příjemců dávek z 2,4 na 2,7 násobek životního minima;
  • zvýšení rodičovského příspěvku při porodu vícerčat a výrazné navýšení dávek pěstounské péče (odměna pěstouna a zvýšení dávek na úhradu potřeb dítěte);
  • zvýšení slevy na 1. dítě o 150 Kč měsíčně na částku 1 267 Kč

Dále návrh počítá s navýšením výdajů na platy o 21,8 mld. Kč, podporu sportu z 6 mld. Kč na 7 mld. Kč, nárůstem výdajů na obranu o 5,4 mld. Kč i zvýšením podílu obcí na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty na 23,58 % od 1. 1. 2018 (současný podíl činí 21,4 %), což bude znamenat dodatečných 8,6 mld. Kč pro obce a města. Na základě dnešního jednání vlády Ministerstvo financí oznámí příslušné částky a další závazné číselné údaje do 30. června jednotlivým správcům kapitol, kteří v termínu do 31. července vypracují návrhy rozpočtů svých kapitol.

ukazatel schválený SR 2017 schválený SR 2017 (bez EU a FM) návrh 2018 návrh 2018 (bez EU a FM) výhled 2019 (bez EU a FM) návrh 2020 (bez EU a FM) rozdíl 2018-2017 bez EU a FM rozdíl 2018-2017 rozdíl 2019-2018 rozdíl 2020-2019
1 2 3 4 5 6 7=4-2 8=3-1 9=5-4 10=6-5
Bilance státního rozpočtu v letech 2017 až 2020
příjmy státního rozpočtu 1 249,3 1 151,3 1 292,1 1 220,9 1 262,8 1 307,2 69,6 42,8 41,9 44,4
výdaje státního rozpočtu 1 309,3 1 211,3 1 342,1 1 270,9 1 312,8 1 352,2 59,6 32,8 41,9 39,4
saldo státního rozpočtu -60,0 -60,0 -50,0 -50,0 -50,0 -45,0 10,0 10,0 0,0 5,0
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.