CZ EN

Ratingová agentura Fitch oceňuje velmi dobré hospodaření veřejných financí

Mezinárodní ratingová agentura Fitch ve své nejnovější zprávě z 6. dubna potvrdila pro Českou republiku velmi dobré ratingové hodnocení na úrovni A+ se stabilním výhledem pro dlouhodobé závazky v domácí i zahraniční měně. „Pro českou ekonomiku se jedná o jednoznačně dobrou zprávu. Potvrdila se vynikající pozice České republiky ve střední a východní Evropě,“ uvádí ministr financí Andrej Babiš. „Za silné stránky považuje agentura Fitch především velmi dobré hospodaření veřejných financí,“ doplňuje.

Agentura vyzdvihuje dosažení přebytku v hospodaření sektoru vládních institucí v roce 2016 ve výši 0,6 % HDP, který byl nejvyšší v historii ČR. Na dosažení přebytku měl vliv jednak vyšší výběr daní a příspěvků na sociální zabezpečení, které meziročně vzrostly o cca 90 mld. Kč, a rovněž nízká dynamika či dokonce pokles některých výdajových položek, jako například další pokles úrokových nákladů (meziročně o 4,4 mld. Kč). Agentura pozitivně hodnotí rovněž pokles dluhu sektoru vládních institucí ze 40,3 % HDP v roce 2015 na 37,2 % HDP v roce 2016, což v absolutním vyjádření činí pokles ve výši cca 81 mld. Kč, včetně poklesu státního dluhu téměř o 60 mld. Kč. Fitch dále kladně hodnotí přijetí zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, jenž implementuje fiskální pravidla do národního právního řádu. Agenturou očekávané přibližně vyrovnané hospodaření sektoru vládních institucí a účinnost nových fiskálních pravidel by mělo dále podpořit další pokles dluhu sektoru vládních institucí.

Za další silné stránky agentura považuje pozici České republiky jako čistého zahraničního věřitele a také bankovní sektor, který je shledán jako dostatečně kapitalizovaný a likvidní, s velmi nízkým podílem nesplacených úvěrů (4,2 % celkových úvěrů).

Fitch očekává, že dobrých fiskálních výsledků bude dosaženo rovněž v letech 2017 a 2018, a to i s ohledem na rizika pro veřejné rozpočty v souvislosti s parlamentními volbami v říjnu 2017.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.