CZ EN

Stanovisko MF k dopisu Ministerstvu vnitra

Ministerstvo financí na základě rozhodnutí ředitele odboru Bezpečnost a krizové řízení MF oslovilo Ministerstvo vnitra s žádostí o odborné a nezávislé posouzení skutečnosti, zda série reportáží na téma zajišťovacích příkazů zveřejněných serverem Seznam Zprávy nenaplňuje znaky hybridních hrozeb.

Informace zveřejněné v reportážích se zakládají na nepravdivých informacích, neověřených vyjádřeních a Ministerstvo financí je považuje za jednoznačně manipulativní. Práce reportérů byla odmítnuta jako nepřijatelná nejen rezortem financí, ale postupně také zástupci novinářské obce.

Podle současného konsenzu bezpečnostních analytiků i podle názoru Vlády ČR představují hybridní hrozby a dezinformace pro Českou republiku zásadní nebezpečí, mající potenciál ohrozit nejen naši bezpečnost, ale mohou mít fatální dopady rovněž na demokratické zásady a instituce, které jsou základem našeho politického zřízení a jsou také garantem naší osobní svobody.

Jednou z povinností státu je zajistit řádný výběr daní a to i od subjektů, které se placení daní vyhýbají, případně se aktivně podílejí na daňových podvodech. Nelze vyloučit, že cílená kampaň diskreditující některé nástroje jejich výběru může mít zárodek právě u těchto skupin. Z tohoto důvodu jsme požádali o součinnost Ministerstvo vnitra.

„Ministerstvo financí se s dezinformacemi potýká poměrně běžně, naposledy například prostřednictvím neexistující citace reprodukované redaktorem Martinem Ťopkem. Navzdory tomu, že Česká televize i další média následně prokázala smyšlenost této citace, ve vyjádřeních kritiků Ministerstva financí dodnes žije vlastním životem,“ připomněl ministr financí Ivan Pilný.

„Tendenční reportáž se stala důvodem pro svolání tiskové konference ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Tyto dezinformace v kombinaci s tiskovou konferencí čelního představitele vlády, který zcela nezodpovědně dezinformace zopakoval a přisoudil jim tak zcela nový rozměr, širokou publicitu a v důsledku tak ohrozil základní důvěryhodnost jedné z klíčových složek státní správy, mohou naplňovat charakter skutečné hybridní hrozby,“ řekl ministr financí Ivan Pilný a upozornil na některé z výroků ministra zahraničí:

  • „Jsme na stopě zločinu, na kterém participoval stát“
  • „Tohle je něco, co v této zemi nesmíme připustit za žádnou cenu“
  • „ Tady docházelo k likvidaci podnikatelských subjektů, protože se to prostě nehodilo z důvodů konkurence.“
  • „Tady je vlastně zpochybněna základní role státu, a to je ochrana občanů“

Samotné posouzení, zda se jedná o hybridní hrozbu v souladu s parametry stanovenými v Auditu národní bezpečnosti, přenecháváme plně na Ministerstvu vnitra. Vyjadřujeme nicméně politování, že dříve, než by mohla být záležitost fundovaně a ve všech aspektech posouzena, je řešena v mediálním prostoru a navíc v předvolebním čase.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.