CZ EN

Vyšší slevy na děti, jednodušší a přehlednější daně a méně daňových úniků. Daňový balíček bude účinný od 1. července

Dneškem se stává platným daňový balíček, který přináší výrazná zjednodušení daňového systému či nová účinnější opatření v boji proti daňovým únikům. Zákony připravené Ministerstvem financí ve spolupráci s Finanční správou tak budou účinné od 1. července 2017.

„Zjednodušujeme orientaci v daňovém systému, který byl doposud často novelizován řadou samostatných zákonů. Pro občany tak bylo komplikované sledovat, kdy která změna nabývá účinnosti. Daňovým balíčkem jsme tyto novely sloučili do jedné, což samo o sobě zpřehledňuje daňový systém a přispívá k zachování právní jistoty. Daňový balíček přináší mnoho i pro občany zajímavých a pozitivně zásadních změn ve způsobu výběru daní,“ uvádí ministr financí Ivan Pilný.

Daňový balíček navyšuje již pro rok 2017 daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě. Konkrétně je to o 200 Kč měsíčně více na druhé dítě (tj. o 2 400 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě o 300 Kč měsíčně více (tj. o 3 600 Kč ročně) než v roce 2016.

Novela také přichází s řadou novinek zjednodušujících daňový systém. Pro podnikatele, kteří mají zaměstnance nebo mají vedle příjmů z podnikání i příjmy ze zaměstnání, významným způsobem rozšiřuje možnost využití institutu tzv. paušální daně. Podnikatelům uplatňujícím výdaje „paušálem“ navíc opětovně vrací možnost uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti nebo slevu na druhého z manželů. „Možnost uplatňovat výdaje v paušální výši podnikatele zbavuje nadměrné administrativy a šetří jim čas a náklady. Nejnovější změny ve výdajových paušálech byly navrženy s cílem dále podpořit především drobné živnostníky. Ti nově zaplatí nižší daně než dnes nebo v některých případech získají ještě daňový bonus,“ doplňuje náměstkyně pro daně a cla Alena Schillerová.

Další zjednodušení systému přináší zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2 500 Kč ročně) srážkovou daní. Poplatníci již díky tomu nebudou muset podávat daňové přiznání v situaci, kdy získají vedle příjmů od zaměstnavatele současně i jiný typ příjmů ze závislé činnosti, který představuje zanedbatelný příjem (např. za účast ve volební komisi).

Významné zjednodušení, které daňový balíček přináší, se týká možnosti využívání platebních karet. „V dnešní době elektronizace je umožnění úřadům přijímat platby kartou naprostou nezbytností,“ dodává Ivan Pilný. Poplatníci budou mít možnost kartou uhradit své daně, cla a jiné poplatky, pokud se konkrétní úřad rozhodne tento typ placení nabízet. Platební karty mají potenciál zejména v situacích, kdy samotné zaplacení je podmínkou dalšího postupu daňového subjektu nebo je nepraktické jej odkládat, jako například u dovozních cel nebo některých typů poplatků.

Daňový balíček také rozšiřuje řadu nástrojů pro účinnější boj s daňovými úniky a v rámci změn zákona o dani z přidané hodnoty zavádí:

  • institut nespolehlivé osoby, který zabrání snaze některých daňových subjektů vyhnout se označení nespolehlivého plátce tím, že účelově zruší svou registraci plátce a následně ji opět získají; za nespolehlivou osobu může být označena jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která není plátcem, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty
  • rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) na poslední skupiny komodit, u kterých to směrnice EU v oblasti DPH výslovně umožňuje; jedná se o poskytnutí pracovníků pro provedení stavebních nebo montážních prací, dále o dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a rovněž dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu
  • ručení příjemce zdanitelného plnění při poskytnutí úplaty virtuální měnou
  • povinnost provést vyrovnání nebo úpravu odpočtu daně při nedoložených případech zničení, ztráty či odcizení dlouhodobého majetku
  • zrušení specifické úpravy zdaňování společnosti (dříve sdružení), která je postavena na samotném působení každého společníka společnosti bez vazby mezi jednotlivými společníky společnosti.

Více informací ke změnám a novým postupům v oblasti daní naleznete na stránkách Finanční správy.

Ing. Michal Žurovec
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Ing. Petra Petlachová
tisková mluvčí Finanční správy

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.