CZ EN

Zrakově postižení podnikatelé budou dočasně vyjmuti z evidence tržeb

Nařízení týkající se dočasného vyloučení nevidomých a hluchoslepých podnikatelů ze systému evidence tržeb dnes schválila vláda. Účinné bude od vyhlášení ve Sbírce.

Hlavními důvody jsou jednak technické bariéry na Daňovém portálu Finanční správy a v aplikaci Elektronické evidence tržeb, které komplikují získávání autentizačních údajů i obsluhu evidence, a také nedostatečná nabídka na trhu pokladních zařízení uzpůsobených pro tuto skupinu podnikatelů. Výjimka pro tuto skupinu podnikatelů bude platit pouze do doby, než budou tyto technické problémy vyřešeny. „EET nesmí nikoho omezovat v podnikání, proto považuji toto rozhodnutí za naprosto rozumné,“ uvádí ministr financí Ivan Pilný.

Podmínkou pro osvobození nevidomých podnikatelů od povinnosti evidovat tržby je předložení průkazu zdravotně postižené osoby se symbolem nevidomé nebo hluchoslepé osoby. „Aby nedocházelo ke zneužití této možnosti, navrhli jsme omezení, že pokud má podnikatel s těžkým zrakovým postižením zaměstnance nebo je společníkem a tyto osoby nemají stejný hendikep jako on, vynětí z evidence tržeb se ho netýká,“ vysvětluje náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová.

Vyjmutí tržeb této skupiny podnikatelů z EET vyplynulo z analýzy Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb, doporučení Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a především z jednání se zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), s nimiž Ministerstvo financí a Finanční správa dlouhodobě spolupracují na zpřístupnění elektronické evidence tržeb pro zrakově postižené podnikatele.

„Cílem SONS je, aby elektronická evidence tržeb nezhoršovala možnosti pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením. Proto vítáme toto nařízení vlády, které řeší problémy s nepřístupností EET pro velké profesní skupiny těžce zrakově postižených živnostníků, jako jsou například maséři, ladiči pian a mnozí další," doplňuje Jan Šnyrych předseda Pracovní skupiny pro přístupnost webu a aplikací pro nevidomé SONS.

„Národní rada osob se zdravotním postižením vítá aktivní přístup Ministerstva financí při řešení problémů se zavedením EET u podnikatelů s těžkým zrakovým postižením. Jsme rádi, že díky tomu v řadě případů nebude docházet k avizovanému ukončení podnikání,“ dodává Jiří Vencl místopředseda NRZP.

Podle informací SONS se evidence tržeb měla dotknout přibližně 1000 až 2000 podnikatelů, přičemž většina z nich se do EET měla zapojit od 1. března a 1. června roku 2018.

Ministerstvo financí také na žádost vlády připravilo legislativní ukotvení dočasné výjimky pro předvánoční prodej živých sladkovodních ryb. Vynětí se bude vztahovat na období 14.-24. prosince a to na ty provozovny, ve kterých se budou zabíjet, porcovat a prodávat sladkovodní ryby.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.