CZ EN

Centrální nákupy ušetřily státu téměř 2 miliardy korun

Ministerstvo financí na dnešním jednání vlády předložilo Zprávu o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2017. Dokument analyzuje výsledky prvních dvou let fungování centrálního nákupu státu u nadresortních veřejných zakázek. Obsahuje také komplexní vyhodnocení centralizovaného zadávání veřejných zakázek u jednotlivých resortů a vyčíslení dosažených úspor za rok 2017.

Centralizaci nákupů se od roku 2015 věnuje nadresortní koordinační skupina, která koordinuje centrální nákupy mezi rezorty, stanovuje uživatelské standardy a připravuje centrální veřejné zakázky. Koordinace probíhá v oblastech ICT, automobilů a pohonných hmot, kancelářských potřeb, energií a správy budov a také dopravy a ubytování. Centrálním zadavatelem v oblasti ICT je Ministerstvo vnitra, zbylé oblasti spadají do kompetence Ministerstva financí.

Celkový objem výdajů resortů za komodity, které je možné pořídit v rámci centrálních nákupů, byl vyčíslen na 12,9 mld. Kč. To odpovídá zhruba pětině celkových provozních výdajů resortů a téměř 1 % celkového objemu výdajů státního rozpočtu.

V uplynulých dvou letech Ministerstvo financí uskutečnilo dvě pilotní nadresortní veřejné zakázky na nákup osobních vozidel a kancelářského papíru, Ministerstvo vnitra realizovalo další čtyři v oblasti ICT. Celkový finanční objem těchto nákupů v letech 2016 - 2017 dosáhl 4,6 mld. Kč (v roce 2016 2,2 mld. Kč, v roce 2017 2,4 mld. Kč). Celkově oproti původním ceníkovým cenám podařilo ušetřit 1,9 mld. Kč, tedy více než 40 %.

„Naše dosavadní zkušenosti potvrzují, že jsou centrální nákupy efektivním prostředkem pro snížení nákladů na provoz státu. Dosud byla úspěšně dokončena první velká zakázka na nákup automobilů. V rámci této zakázky se v budoucnu pořídí více než 1 400 aut pro různé státní organizace. Podařilo ušetřit v průměru 15 %, u automobilů vyšší střední třídy a SUV vozů to bylo dokonce 33 %,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

V případě nadresortní zakázky na nákup kancelářského papíru se sice také podařilo oproti běžným cenám ušetřit, ovšem pouze o 7 %. Její centrální zadavatel Ministerstvo financí se proto rozhodl, že napříště bude nákup kancelářského papíru probíhat na úrovni jednotlivých resortů. „Náročnost přípravy této nadresortní veřejné zakázky totiž převýšila dosažené reálné úspory,“ vysvětluje Alena Schillerová.

Významných úspor bylo dosaženo i u centrálních nákupů na úrovni jednotlivých resortů. V rámci resortních systémů centralizovaného zadávání byly v roce 2017 provedeny nákupy o celkovém objemu 4,2 mld. Kč. Oproti běžným cenám se ušetřilo 715,8 mil. Kč, což odpovídá 17 % celkového finančního objemu. Od roku 2015 se tak dosahované úspory pohybují v rozmezí 16-19 % celkového objemu.

„K nejvyšším úsporám došlo u nákupu automobilů, plynu a také telekomunikačních služeb, kde se několika resortům podařilo vysoutěžit nové výhodnější rámcové smlouvy pro sebe i své resortní organizace,“ uzavírá ministryně financí.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.