CZ EN

Česká republika získala v roce 2017 z rozpočtu EU o 55,4 mld. Kč více, než zaplatila

V průběhu celého roku 2017 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 97,9 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 42,4 mld. Kč.

ČR tak za celý rok 2017 obdržela o 55,4 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla. Výsledný pokles čisté pozice ČR v roce 2017 ve srovnání s předchozími roky je způsoben zejména tím, že v letech 2015 a 2016 se výrazně koncentrovaly platby z dočerpávaného programového období 2007-2013, zatímco v roce 2017 již převážnou většinu příjmů z EU tvořily příjmy z nově nabíhajícího programového období 2014-2020. Vývoj čisté pozice ČR za jednotlivé roky ukazuje následující graf.

Za kladným saldem ČR vůči rozpočtu EU stály i nadále primárně příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši 64,1 mld. Kč a příjmy ze Společné zemědělské politiky ve výši 29,4 mld. Kč.

Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za rok 2017 shrnuje tabulka č. 1 přiložená níže.

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2017 zaplatila do rozpočtu EU 515,8 mld. Kč a získala 1,211 bil. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 695,5 mld. Kč.

Za pozitivní čistou pozicí ČR k evropskému rozpočtu stojí opět příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a příjmy ze Společné zemědělské politiky EU. Dlouhodobý postupný nárůst odvodů ČR reflektuje jak rostoucí objem rozpočtu EU, tak i dlouhodobé posilování ekonomické vyspělosti ČR v rámci EU, jak ukazuje následující graf.

 Příjmy z rozpočtu EU mil. Kč
Tab Č.1 - Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za rok 2017
Strukturální akce 64 090,52
Strukturální fondy 32 965,71
Fond soudržnosti 31 124,82
   
Zemědělství 29 354,93
I. pilíř* 22 535,05
II. pilíř** 6 819,88
   
Programy EU*** 4 406,99
   
Celkové příjmy z rozpočtu EU 97 852,45
Celkové platby do rozpočtu EU 42 409,15
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 55 443,30

 

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství
*** zahrnují programy přímo řízené Komisí (Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy, Erasmus+, atd)

Pro přepočet mezi EUR a CZK použit průměrný kurz za rok 2017 ve výši 26,33 (údaj ČNB).

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.