CZ EN

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie v prvním pololetí 2018

V průběhu prvního pololetí 2018 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 32,9 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 22,5 mld. Kč. ČR v první polovině roku 2018 obdržela o 10,4 mld. Kč více, než do evropského rozpočtu odvedla.

Vývoj čisté pozice ČR za první pololetí ukazuje následující graf.

Za kladným saldem ČR vůči evropskému rozpočtu stály zejména příjmy ze Společné zemědělské politiky a rovněž čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti programového období 2014-2020. Na politiku soudržnosti ČR celkově za první pololetí letošního roku obdržela 8,1 mld. Kč, příjmy ze Společné zemědělské politiky činily 24,7 mld. Kč, přičemž klíčovou položku zde tvořil objem přímých plateb ve výši 20,7 mld. Kč.

Pokles kladné čisté pozice ve srovnání s předchozími roky je primárně dán pomalým tempem realizace projektů spolufinancovaných z fondů politiky soudržnosti v první polovině letošního roku. Přes tento cyklický výkyv z odhadů vyplývá, že ČR do konce tohoto roku vyčerpá přidělené prostředky politiky soudržnosti tak, aby nedošlo ke ztrátě v souvislosti s tzv. pravidlem N+3.

Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za první pololetí roku 2018 shrnuje následující tabulka.

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za první pololetí 2018
mil. Kč
Příjmy z rozpočtu EU  
Strukturální akce 8 128,24
Strukturální fondy 5 316,31
Fond soudržnosti 2 811,93
Zemědělství 24 723,06
I. pilíř* 20 860,90
II. pilíř** 3 862,16
   
Programy EU*** n/a
   
Celkové příjmy z rozpočtu EU 32 851,30
   
Celkové platby do rozpočtu EU 22 492,83
   
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 10 358,47
 * první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově od 1. května 2004 do 30. června 2018 odvedla Česká republika do rozpočtu EU 538,3 mld. Kč a získala 1,24 bil. Kč. Kladné saldo ČR ve vztahu k evropskému rozpočtu tak od vstupu do EU do poloviny roku 2018 celkově dosáhlo 705,8 mld. Kč.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.