CZ EN

EET: Úspěšný projekt, který přináší miliardy

Spuštěním elektronické evidence tržeb 1.12.2016 se Česká republika stala šestnáctou zemí Evropské unie, ve které funguje některá z forem evidence tržeb. Od 1. ledna 2017 byla elektronická evidence tržeb pro sektor taxislužeb spuštěna také v Německu a aktuálně je připravována například v Norsku. Evidence tržeb je ve světě zcela běžné opatření sloužící k narovnávání podnikatelského prostředí a on-line model, ke kterému přistoupila Česká republika, je její nejefektivnější, nejméně zneužitelnou a pro podnikatele nejméně nákladnou formou. Opatření je od počátku podporováno všemi významnými podnikatelskými a profesními asociacemi, které přímo zastupují více než 300 tisíc podnikatelů aktivně působících v České republice. Podle sociologických průzkumů, které zjišťovaly názory veřejnosti na evidenci tržeb, je opatření dlouhodobě podporováno dvoutřetinovou většinou občanů – 64% ji považuje za pozitivní opatření.

Spuštění EET předcházel pilotní provoz, díky kterému si podnikatelé připojení k tomuto IT systému mohli vyzkoušet měsíc před ostrým startem. Jak testovací prostředí, tak ostrý provoz jednoznačně ukázaly, že obavy o jeho technické zabezpečení ze strany opozice se naprosto nepotvrdily. Naopak, průměrná doba odezvy mezi pokladními zařízeními a servery Finanční správy je 17 milisekund a IT systém s nulovými technickými obtížemi zpracoval již 7,1 mld. evidovaných tržeb od 174 tis. evidujících poplatníků. Důvody pro udělení zjednodušeného režimu, který umožňuje provozovnám s nedostupným internetem evidovat takzvaně off-line, byly na z celého území České republiky prokázány dohromady v 323 případech.

To, že evidence tržeb plní svůj účel je vidět např. na počtu plátců DPH v oblasti stravovacích služeb. V této oblasti došlo po zavedení evidence tržeb k nárůstu počtu plátců DPH o 16 % oproti 4% průměrnému nárůstu počtu plátců ve všech sektorech.

Elektronická evidence tržeb má významné fiskální dopady, které po náběhu všech čtyř fází na DPH a dani z příjmů přesahují 18 mld. Kč ročně. „EET je jedinečný a velmi úspěšný projekt, který od svého spuštění do dnešního dne přinesl veřejným rozpočtům více než 10 miliard korun. Z toho 3 miliardy šly prostřednictvím rozpočtového určení daní do rozpočtů obcí a krajů. Díky tomu můžeme navýšit důchody a také platy učitelů, vojáků nebo policistů. Rozpočty samospráv zase mají více peněz na opravy silnic nebo chodníků. Odmítání dalších fází EET ze strany opozice tedy neznamená nic jiného, než její představitelé nechtějí dát tyto peníze obcím, krajům ani občanům,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

EET je klíčovým opatřením, díky kterému je růst inkasa daní v ČR dlouhodobě více než dvojnásobný oproti růstu ekonomiky. Zatímco ekonomika rostla v roce 2017 o 4,3 % HDP a v roce 2018 očekáváme její růst o 3,2 % HDP, dle aktuálních údajů ke konci srpna 2018 vzrostl výběr daní meziročně (celostátně, včetně pojistného na sociální zabezpečení) o 8,9 % / 91 mld. Kč. Meziroční růst výběru DPH dosáhl ke konci srpna 9,1 %, a to přesto, že již se startem evidence tržeb 1. 12. 2016 došlo ke snížení DPH v sektoru stravovacích služeb z 21 % na 15 %, což představuje roční výpadek 0,8 mld. Kč. Růst daně z příjmů právnických osob dosáhl dokonce 15,1 %.

Ministerstvem financí aktuálně předložený návrh novely zákona o evidenci tržeb upravuje náběh další fáze evidence tržeb. V případě, že by další chybějící fáze nebyla spuštěna, celkový roční přínos EET by nedosáhl 18 mld. Kč, ale 13,6 mld. Kč. To by představovalo fiskální výpadek 4,4 mld. Kč (z toho 1,4 mld. Kč z rozpočtů místních samospráv). „Ústavní soud, i přesto, že v zákoně udělal drobné úpravy, potvrdil legitimitu evidence tržeb, i to že narovnává podnikatelské prostředí a přispívá k efektivnější správě daní a označil zvolené řešení z ústavního hlediska za rozumné. Připravili jsme tedy novelu, která vznikla ve spolupráci s podnikatelskými svazy a asociacemi a má jejich velkou podporu. Zůstat v půli cesty a nedokončit náběh EET by bylo velkou chybou,“ dodává ministryně financí Alena Schillerová.

Novela kromě toho přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby off-line. Zvláštní režim evidence tržeb umožní drobným živnostníkům, kteří podnikají sami či s nejvýše dvěma zaměstnanci a mají hotovostní příjmy do 200 tisíc korun, evidovat na papírových paragonech vydávaných finanční správou, které budou mít zdarma k dispozici. Tito podnikatelé se sami rozhodnou, zda budou evidovat on-line nebo prostřednictvím tohoto rozšířeného off-line modelu. Není smyslem, aby na takový režim dosáhli podnikatelé s podstatnými příjmy, jedná se o zjednodušení pro ty nejmenší živnostníky nebo například pro ty, pro které je podnikání přivýdělkem k zaměstnaneckému poměru. Více informací k možnosti evidovat tržby off-line

Ministerstvo financí zároveň navrhuje další významné snížení daní. K více než polovičnímu snížení DPH ze stávající sazby 21 % na 10 % by mělo dojít u kadeřnických a kosmetických služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úpravy a opravy oděvů a textilních výrobků pro domácnost a prodeje točeného piva. Vládou schválený návrh počítá také s dalším snižováním DPH v sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, která již byla snížena v souvislosti s náběhem 1. fáze elektronické evidence tržeb z 21 % na 15 %, a to rovněž na 10 %. Cílem novely je také reálné snížení cen vodného a stočného pro konečného spotřebitele snížením DPH na vodné a stočné na 10 %. V souvislosti s tímto snížením daní by v peněženkách daňových poplatníků zůstalo ročně o 4,1 mld. Kč více.

Související informace:

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.