CZ EN

Generální ředitelkou GFŘ Tatjana Richterová

Ministerstvo financí ukončilo výběrové řízení na uvolněnou pozici Generálního ředitele Generálního finančního ředitelství. Na základě jeho výsledků a následném rozhodnutí státního tajemníka Ministerstva financí byla na nejvyšší post ve Finanční správě vybrána dosavadní zástupkyně generálního ředitele GFŘ Tatjana Richterová (57). V rámci výběrového řízení bylo posuzováno jak splnění kvalifikačních kritérií, tak dosavadní profesní kariéra a kvalita i realizovatelnost prezentované vize směřování Finanční správy.

„Mou jednoznačnou prioritou v čele Finanční správy bude nastavení vstřícného přístupu úředníků jako běžného standardu na všech úrovních organizační struktury. Finanční správa z podstaty věci nebude nikdy oblíbená všemi a její složitá agenda nebude srozumitelná úplně všem, ale musí dělat vše proto, aby byla neoblíbenou co nejméně a srozumitelnou každému, kdo o to projeví zájem,“ nastiňuje Tatjana Richterová svou nejdůležitější vizi. „Finanční správa je flotila s více než šestnáctitisícovou posádkou a úprava kurzu plavby si vyžádá čas,“ přiblížila nová generální ředitelka. Jako své další priority označila úspěšný rozjezd virtuálního finančního úřadu, zvyšování informovanosti o daňových povinnostech a způsobu jejich plnění, pružné přizpůsobení daňové praxe fenoménům sdílené a digitální ekonomiky.

Tatjana Richterová zahájila své působení ve Finanční správě v roce 1991 jako správce daně na Finančním úřadě v Ústí nad Labem. V letech 1992-2012 působila na tomtéž úřadu jako ředitelka a měla mimo jiné na starosti úspěšný přechod z Finančního ředitelství na Finanční úřad s krajskou působností. V roce 2013 byla jmenována ředitelkou Finančního úřadu pro hl. m. Prahu, kde zlepšením adresnosti kontrol a posílením kontrolní a vymáhací agendy docílila změny ve vnímání pražské daňové provenience jako záměrně preferovaného místa z důvodu nízké pravděpodobnosti efektivní daňové kontroly. „Byla to právě Tatjana Richterová, pod kým Praha přestala být daňovým rájem“, upozorňuje ministryně financí Alena Schillerová. Od roku 2018 působí Tatjana Richterová jako zástupkyně generálního ředitele GFŘ. Vysokoškolské vzdělání získala na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V minulosti externě vyučovala na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Je členkou zkušební komise Komory daňových poradců.

„Paní Richterová má bohaté zkušenosti z oblasti Finanční správy a důkladně zná její přednosti i slabiny. Během své kariéry prokázala i značné manažerské schopnosti. Tyto předpoklady mě naplňují důvěrou, že výzvy jako dobudování on-line finanční úřadu a hladký náběh zbývající vlny EET po provozní stránce, Finanční správa úspěšně zvládne,“ říká ke jmenování Richterové ministryně financí Alena Schillerová.

Současně bylo nově obsazeno také uvolněné místo ředitele Finančního úřadu pro Jihočeský kraj. V souladu se zákonem o státní službě byl novým ředitelem tohoto pracoviště jmenován Martin Janeček, který v listopadu požádal ministryni financí o uvolnění z funkce generálního ředitele GFŘ. „Skutečnost, že vysoce postavený manažer s řadou cenných zkušeností zůstává ve službách státu, vnímám pozitivně“, vyjádřila se k personální změně ministryně financí Alena Schillerová.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.