CZ EN

MF uveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2019

Ministerstvo nadále pokračuje ve stabilizaci absolutní hodnoty státního dluhu, respektive snižování jeho podílu na HDP. Ke konci roku 2018 je odhadován pokles o 10,4 p. b. oproti roku 2013 na úroveň 30,7 % HDP, přičemž v roce 2019 je očekáváno zachování tohoto trendu.

Celková potřeba financování v roce 2019 klesne o 17,4 mld. Kč oproti střednědobému výhledu z prosince 2017 a činí 331,2 mld. Kč, včetně schváleného schodku státního rozpočtu ve výši 40 mld. Kč. Tuto potřebu plánuje Ministerstvo pokrýt emisemi především fixně úročených střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů s delší dobou do splatnosti, a to zejména na domácím trhu v celkové jmenovité hodnotě minimálně 150 mld. Kč. Potřeba financování ve střednědobém výhledu postupně klesá, a to jak v absolutní hodnotě, tak ve vztahu k HDP, když pro rok 2021 je očekáván pokles až na 4,0 % HDP, což má pozitivní dopad na refinanční a úrokové riziko dluhového portfolia.

Ministerstvo pro rok 2019 otevřelo přímý distribuční kanál prodeje státních dluhopisů určených pro fyzické osoby a nabízí tak občanům možnost konzervativní, téměř bezrizikové investice s výnosem odpovídající současné situaci na domácím dluhopisovém trhu. Během pilotní fáze v prvním pololetí roku 2019 bude možné upsat tyto dluhopisy každý den v rámci upisovacích období, která na sebe navazují, přičemž emise budou vydávány čtvrtletně ve stanovených intervalech.

Z důvodu ponechání možnosti pružné reakce na aktuální vývoj potřeby financování a na vývoj situace na finančních trzích bude uveřejněna v červnu roku 2019 aktualizace Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky pro druhé pololetí s možností provádění také čtvrtletních aktualizací.

Dokument ke stažení:

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.