CZ EN

Ministerstvo financí zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2017

Ministerstvo financí zveřejnilo v pořadí již třináctou Zprávu o vývoji finančního trhu, která shrnuje vývoj a nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce včetně zhodnocení dlouhodobějších trendů. Zpráva rovněž podrobně informuje o hlavních legislativních aktivitách Ministerstva financí na finančním trhu.

Příznivý vývoj české ekonomiky v roce 2017 se projevil i na finančním trhu. Celkový objem prostředků alokovaný v produktech finančního trhu či držený v hotovosti vzrostl o rekordních 9,7 % na hodnotu 6,13 bil. Kč. „Významný růst zaznamenaly také úspory domácností umístěné v rámci produktů zprostředkovatelského finančního trhu, když meziročně vzrostly o 7,7 % a dosáhly téměř 3,5 biliónů Kč,“ říká Lenka Dupáková, náměstkyně pro řízení sekce Mezinárodní vztahy a finanční trhy. Největší meziroční absolutní nárůst sice opět vykázaly úspory uložené ve formě netermínovaných vkladů, nicméně již šestým rokem pokračuje pozitivní trend nárůstu zájmu domácností o produkty kapitálového trhu oproti běžným bankovním produktům.

Dominantní bankovní sektor v roce 2017 opět potvrdil svou stabilitu. Pozitivním aspektem nadále zůstává vysoká hodnota celkového kapitálového poměru, který vzrostl na 19,3 % a nacházel se tak vysoko nad regulatorním minimem. Podíl úvěrů v selhání klesl na nejnižší hodnotu (4 %) za posledních 8 let.

Pojistnému sektoru se podařilo otočit dvouletý sestupný trend v hrubém předepsaném pojistném, které meziročně vzrostlo o 2,5 % a dosáhlo téměř 151 mld. Kč. Na tomto vývoji se podílelo svým růstem neživotní pojištění, naopak životní pojištění pokračovalo v sestupném trendu.

V penzijních fondech mělo na konci roku 2017 uloženo téměř 4,5 milionů účastníků prostředky ve výši 413,9 mld. Kč. „Přestože v roce 2017 počet účastníků v rámci III. penzijního pilíře opět mírně poklesl, pozitivní zprávou je nejen výrazný nárůst průměrného měsíčního příspěvku zaměstnavatele, ale především průměrné měsíční úložky samotného účastníka, která u penzijního připojištění činila 624 Kč a u doplňkového penzijního spoření dokonce 776 Kč,“ dodává Lenka Dupáková.

Hlavní český akciový index PX během roku vzrostl o 17,0 % a rok 2017 uzavřel na hodnotě 1 078 bodů, tedy nejvyšší hodnotě od roku 2011. Objem prostředků ve fondech kolektivního investování vzrostl o 12,4 % a ke konci roku 2017 dosahoval výše 483,5 mld. Kč.

Zpráva vedle analytické části obsahuje také přehled legislativních aktivit Ministerstva financí, které ovlivní budoucí fungování finančního trhu. Mezi klíčové legislativní předpisy, které byly v roce 2017 přijaty, patřily nový zákon o platebním styku, novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu a novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Na evropské úrovni zůstalo prioritním tématem snižování rizik a posílení bankovního sektoru v EU, kdy celý rok probíhalo v rámci Rady EU vyjednávání legislativních návrhů týkajících se obezřetnostních požadavků a řešení krize v bankovním sektoru. V průběhu roku 2017 byl také předložen návrh nařízení o celoevropském osobním penzijním produktu a návrh revize Evropského systému finančního dohledu, publikována byla také důležitá nařízení v oblasti rozvoje kapitálové trhu týkající se sekuritizace a prospektu. Nejen v těchto souvislostech se Zpráva o vývoji finančnímu trhu podrobněji věnuje také zastupování České republiky v pracovních skupinách a výborech na evropské i globální úrovni.

Plné znění Zprávy je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva financí. V červenci bude Zpráva zveřejněna také v anglické jazykové verzi.

Dokumenty ke stažení:

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.