CZ EN

Naše novela zákona o směnárnách pamatuje na všechny případy odstoupení od smlouvy

Poslanecký návrh novely zákona o směnárenské činnosti, který dnes Poslanecká sněmovna zamítla, upravoval pouze obecně formulované právo klientů odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 2 hodin od provedení směny.

Vůbec však neřešil další související otázky, které zavedení tohoto práva vyvolává, což by mělo za následek, že návrh by v praxi nemohl řádně fungovat. Zásadním nedostatkem poslaneckého návrhu bylo, že neupravoval povinnost směnárníků informovat klienty o právu odstoupit ani o provozní době, ve které může k odstoupení dojít. Proto vláda, ačkoli se zavedením práva na odstoupení obecně souhlasí, navrhla zamítnutí poslaneckého návrhu s tím, že v nejbližších týdnech předloží do Poslanecké sněmovny vlastní komplexní úpravu této otázky.

„Cíl, který sleduje tento pozměňovací návrh, je správný a naprosto se s ním ztotožňuji. Nicméně jeho znění bohužel nebylo připraveno dostatečně kvalitně, a to nejen po technické stránce, takže by v praxi svůj účel nesplnil.“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. „Poslanecký návrh neřeší celou řadu případů, jež v reálném životě ale nastávají. Návrh například vůbec nevyjasňoval, jak se má zákazník o svém právu na odstoupení od smlouvy dozvědět. Nijak se také nezabýval situací, kdy je provozovna směnárny již zavřena. Chybí také úprava odstoupení u směn provedených prostřednictvím směnárenského automatu,“ zdůraznila Alena Schillerová.

„Ministerstvo financí připravuje vlastní novelu zákona o směnárenské činnosti, který jsme v rámci meziresortního připomínkového řízení důsledně konzultovali s Českou národní bankou, s Českou bankovní asociací, s Asociací směnáren a se Svazem hotelů a restaurací. Díky tomu jsme připravili komplexní novelu, která pamatuje na všechny případy odstoupení od smlouvy. Tu Ministerstvo financí vládě předloží do konce dubna,“ připomněla ministryně financí.

Návrh z dílny Ministerstva financí, který je nyní ve fázi vypořádání meziresortního připomínkového řízení, rovněž počítá s možností odstoupit od smlouvy do 2 hodin od provedení směny. Dále jasně stanoví, že klienti mají být o právu odstoupit od smlouvy informováni na kurzovním lístku a také na dokladu o provedení směny. Návrh Ministerstva financí pamatuje i na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím směnárenského automatu; v takovém případě má klient právo odstoupit do 3 pracovních dnů v kterékoli provozovně nebo v sídle směnárníka. Jinak by totiž hrozilo, že okénka směnáren nahradí automaty a na postavení zahraničních turistů se přijetím zákona nic nezmění.

Návrh Ministerstva financí rovněž pamatuje na situaci, kdy klientovi brání v odstoupení důvody na straně směnárníka (např. nemoc nebo uzavřená provozovna), potom má klient právo odstoupit do 6 měsíců v kterékoli provozovně nebo v sídle směnárníka. Řešena je i situace, kdy směnárník při odstoupení nemůže vrátit klientovi peněžní prostředky (např. méně obvyklá nebo exotická měna, kterou v mezidobí prodal). Návrh z dílny Ministerstva financí přináší i další vylepšení ve prospěch spotřebitelů, upřesňuje například požadavky na prezentaci informací na kurzovním lístku.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.