CZ EN

Poslanecká sněmovna schválila „zákon roku“

Poslanecká sněmovna dnes schválila návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2019. Celkové příjmy státního rozpočtu pro příští rok jsou navrženy ve výši 1465,3 mld. Kč, celkové výdaje dosáhnou 1505,3 mld. Kč. Výsledný deficit státního rozpočtu na rok 2019 dosahuje 40 mld. Kč a je o 10 mld. Kč nižší než deficit schváleného zákona o státním rozpočtu pro letošní rok.

„Zákon o státním rozpočtu vytváří rámec pro plnění programových cílů vlády. Právě schválený rozpočet umožní rekordní zvýšení důchodů i navýšení platů profesím, které byly dlouhodobě podhodnoceny. Prioritou jsou také investice do dopravní infrastruktury, školství, ale i vědy a výzkumu, které se nám v budoucnu vrátí“ uvedla ministryně Schillerová ke schválenému rozpočtu.

Celkové kapitálové výdaje jsou pro rok 2019 rozpočtovány ve výši 122,3 mld. Kč, což je o 32,2 mld. Kč více než v roce 2018. K meziročnímu nárůstu dochází u kapitálových výdajů, které jsou kryty příjmy z rozpočtu EU, a to o více než 10 mld. Kč. V případě tuzemských kapitálových výdajů je nárůst o cca 22 mld. Kč na úroveň cca 80 mld. Kč. Právě zvyšování státního podílu výdajů na investice je jedním z cílů současné vlády, čímž navazuje na trend, kdy od roku 2014 soustavně navyšuje kapitálové výdaje z národních zdrojů.

Meziročně vzrostou výdaje na důchody o rekordních 38,1 mld. Kč na úroveň bezmála 472,5 mld. Kč a to zejména vlivem zvýšení průměrného starobního důchodu o 900 Kč od 1. ledna 2019. Pro důchodce starší 85 let je schváleno zvýšení procentní výměry důchodů o dalších 1 000 Kč. Průměrný starobní důchod tak po zvýšení bude činit 13 286 Kč.

Dochází také k navýšení národních zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury. Národní výdajový rámec fondu činí 65,5 mld. Kč, což představuje meziroční navýšení o 11,7 mld. Kč. Celkové výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury jsou rozpočtovány ve výši 84,2 mld. Kč.

V souladu s Programovým prohlášením vlády došlo k zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty. V souvislosti s tímto opatřením je na kompenzace dopravcům v příštím roce rozpočtováno 6 mld. Kč.

Celkové výdaje kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jsou navrženy v objemu 205,8 mld. Kč a oproti roku 2018 se jedná o nárůst o 29,6 mld. Kč. Toto navýšení je směrováno především na nárůst platů pedagogů a nepedagogů, dále na výdaje spojené s inkluzí, na provoz mateřských škol, na pokrytí zvýšení počtu dětí a žáků a na financování reformy regionálního školství.

V oblasti veřejných vysokých škol dochází k navýšení výdajů pro rok 2019 o 2 mld. Kč, což mimo jiné umožní nárůst počtu studentů přijímaných do prvních ročníků lékařských a pedagogických fakult vysokých škol.

Také sport si v příštím roce polepší o 2 mld. Kč na celkový objem 8,4 mld. Kč. O 1,5 mld. Kč více směřuje v příštím roce na výzkum, vývoj a inovace, pro které je v rozpočtu vyčleněno celkem 42,1 mld. Kč.

Posílena bude také oblast obrany a bezpečnosti. Kapitola Ministerstva vnitra je navýšena o 5,7 mld. Kč, které jsou určeny zejména na kapitálové výdaje na bezpečnostní opatření v ČR. Výdaje Ministerstva obrany jsou navýšeny o 7,8 mld. Kč na celkových 66,7 mld. Kč, tj. 1,19 % HDP.

Státní rozpočet na rok 2019 meziročně navyšuje platby státu do veřejného zdravotního pojištění o 3,5 mld. Kč na celkovou částku 73,3 mld. Kč.

Prioritou státního rozpočtu je také platová politika. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci rozpočtované v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích jsou pro rok 2019 rozpočtovány v objemu 209,8 mld. Kč, což představuje zvýšení o 23,3 mld. Kč proti roku 2018.

Zároveň rozpočet řeší problém s vysokým počtem neobsazených míst ve státní správě. I na tato místa totiž rezorty dostávají peníze na platy a pojistné, které potom ale používají na odměny. U úřadu, kde byl na konci 1. čtvrtletí 2018 počet neobsazených míst přes 3 %, se do státního rozpočtu 2019 promítlo odebrání výdajů na platy pro tato neobsazená místa. Pokud těchto neobsazených míst bylo více než 5 %, byla tato místa úplně zrušena. Díky tomu došlo k redukci přibližně 1300 funkčních míst, což představuje úsporu cca 3,4 mld. Kč. Opatření se netýká regionálního školství a dalších vybraných kapitol. Stejný postup byl proveden i u zaměstnanců placených z prostředků EU a finančních mechanismů, což představuje snížení o dalších asi 160 míst.

Státní rozpočet byl sestaven v plném souladu s fiskálním pravidlem zohledňujícím střednědobý rozpočtový cíl vyplývající z evropské legislativy, podle kterého by úroveň strukturálního salda, tedy salda očištěného o vliv ekonomického cyklu a jednorázová či jiná přechodná opatření, neměla činit méně než minus 1 % HDP. Očekáváme přitom, že strukturální saldo v ČR dosáhne v roce 2019 přebytku 0,5 % HDP.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.