CZ EN

ÚZSVM díky aukcím a dražbám nepotřebného majetku navyšuje příjmy státu o desítky procent

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) navyšuje kupní ceny o desítky procent díky aukcím a dražbám. Za půl roku od října 2017 do března 2018 se při prodeji nemovitostí díky výběrovým řízením s následnou aukcí navýšily kupní ceny o 18 % a při dražbách dokonce o 23 %. Při prodeji movitých věcí díky výběrovým řízením s aukcí ceny narostly o 32 % a v elektronických aukcích o 31 %.

„Úspěšné navyšování cen při prodejích nepotřebného státního majetku, kterého ÚZSVM v posledních letech dosahuje, přináší do státního rozpočtu nemalé prostředky, což musím jako ministryně financí velmi ocenit. Máme tak více peněz na důležité priority, jako jsou investice nebo výdaje do školství a zdravotnictví,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

„Výběrová řízení s aukcí jsem jako transparentní způsob prodeje majetku zavedla již v roce 2015 namísto do té doby používané neprůhledné obálkové metody. Tento typ prodeje se velice osvědčil. Díky němu do státního rozpočtu získáváme o desítky milionů korun navíc. V roce 2016 nám zákon umožnil prodávat nepotřebný majetek vlastními zaměstnanci i ve veřejné dražbě. Navyšujeme tak výnos pro stát v průměru o 23 %. Letos nově zavedené elektronické aukce dokázaly navýšit kupní ceny u movitého majetku o více jak 30 %, což je mimořádný úspěch. Elektronické aukce jsou navíc u veřejnosti velmi oblíbené, od spuštění systému jsme zaznamenali přes 150 tisíc unikátních uživatelů,“ řekla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Při prodeji nemovitého majetku formou výběrového řízení s aukcí se od roku 2015, kdy byl tento způsob prodeje majetku u ÚZSVM zaveden, uskutečnilo celkem 1 357 výběrových řízení s aukcí, do kterých došla minimálně jedna platná nabídka. Ve čtvrtině případů došlo k následným aukcím, díky kterým se kupní ceny nemovitostí navýšily o 133 060 038 Kč na výsledných 829 931 008 Kč, což představuje navýšení o 16 %. V posledním sledovaném období, od října 2017 do března 2018, došlo k nárůstu kupních cen o 18 %, kdy celková částka získaná pouze příhozy představovala 13 859 993 Kč.

Od října 2017 do března 2018 se uskutečnilo sedm úspěšných veřejných dražeb. Díky příhozům v těchto dražbách byla kupní cena nemovitostí navýšena celkem o 8 201 865 Kč na 35 260 000 Kč, jedná se tak o navýšení o 23,3 %. Jednou z úspěšných dražeb byl například prodej parcely v Černošicích, kde byla minimální kupní cena stanovena na 6 700 000 Kč a díky dražbě se cena vyšplhala na 7,3 milionu Kč.

Prodej movitého majetku probíhá například prostřednictvím výběrového řízení s aukcí nebo elektronických aukcí. Celkem bylo za půl roku od října 2017 do března 2018 vyhlášeno 84 výběrových řízení s aukcí, přičemž následná aukce se konala ve 22 případech. Díky příhozům byla kupní cena navýšena o 224 734 Kč na výsledných 699 803 Kč. Což je navýšení o 32 %.

V elektronických aukcích, které byly spuštěny v únoru 2018, bylo celkově od února do poloviny května ukončeno 444 aukcí. Téměř v polovině případů (218) se jednalo o aukci alespoň s jedním příhozem. Nejvyšší procentuální nárůst ceny v aukci byl zaznamenán v aukci grafického listu Český Krumlov, kdy byla cena navýšena o 15 300 %, v této aukci padlo také rekordních 98 příhozů. Zatím nejdražší prodaný předmět v elektronické aukci byl obraz Karlův most od malíře Františka Líbala, který se prodal za 100 000 Kč. Podrobné informace o novém systému elektronických aukcí jsou zde a na videozáznamu z tiskové konference zde.

Všechny nabídky nepotřebného majetku naleznete na internetové stránce www.nabidkamajetku.cz.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.