CZ EN

ÚZSVM již vyřešil přes 23 tisíc nemovitostí s nejasným vlastníkem

Společná tisková zpráva ÚZSVM a MF

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do konce září 2018 prošetřil již 23 587 nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky. Oproti konci roku 2014 jde o nárůst o 440 %.

„ÚZSVM občanům pomáhá dohledat rodinný majetek, o kterém často ani netuší. Zároveň se touto činností čistí katastr nemovitostí od nesprávně zapsaných údajů, což je výhodné i pro stát. Krom toho tyto nemovitosti často brzdí rozvoj obcí při výstavbě infrastruktury, “ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

„Výrazně jsme zvýšili počet řešených i vyřešených nemovitostí s nejasným vlastníkem. Ke konci září jsme dokázali vyřešit téměř pětkrát více nemovitostí, než ke konci roku 2014,“ řekla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „Každý by se měl podívat na naše stránky, jestli on nebo jeho předci nevlastní nemovitost, o které netuší,“ dodala Kateřina Arajmu.

V katastru nemovitostí bylo k 1. srpnu 2018 evidováno celkem 411 320 položek, které neměly dostatečně identifikovaného vlastníka. Jeden vlastník může vlastnit několik různých nemovitostí a jednu nemovitost může spoluvlastnit více vlastníků. Reálně se tak jedná o 196 932 nemovitostí, z toho je 190 855 pozemků a 6 077 staveb. Nejvíce takových nemovitostí je v Jihomoravském a Zlínském kraji, dále ve středních Čechách a na Olomoucku.

Celkový počet neidentifikovaných položek v ČR

Udržovat správný zápis v katastru nemovitostí je ze zákona povinností každého vlastníka nemovitosti. ÚZSVM ale provádí i vlastní šetření, a to primárně u nemovitostí, které brzdí rozvoj obcí a krajů. ÚZSVM ke konci září zahájil šetření u 50 395 položek zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky, z toho již prošetřil 23 587 nemovitostí. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení (v 66 % případů). U druhého nejvyššího počtu případů se prokáže, že prošetřovaná nemovitost je ve vlastnictví České republiky (12 % případů). V osmi případech ze sta se vlastník na základě výzvy sám přihlásil.

Přehled výsledků prošetření položek NIV

Nedostatečně identifikovaného vlastníkamá nemovitost buď v případě, že nemá zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Většina zápisů tohoto druhu v katastru nemovitostí pramení ze situace před rokem 1989, kdy se katastr nemovitostí neudržoval řádně a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec. Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek přejde na stát.

Aktuální seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků je zveřejněn na internetových stránkách ÚZSVM společně s často kladenými dotazy k této problematice na adrese: www.uzsvm.cz/niv.

Ing. Michal Žurovec
vedoucí oddělení Tiskové a zahraniční protokol, MF

Ing. Radek Ležatka
vedoucí samostatného oddělení Komunikace, ÚZSVM

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.