CZ EN

ÚZSVM uhájil v loňském roce státu přes 27 miliard korun

Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uhájili státu v loňském roce v majetkoprávních sporech více než 27 miliard korun. Pravomocné rozsudky padly v případech za více než 13 miliard korun. ÚZSVM v loňském roce také uzavřel 1 246 dohod o převzetí sporů od organizačních složek státu, což je druhý nejvyšší počet převzatých sporů v historii.

„V oblasti právní agendy úřad bezplatně zastupuje organizační složky státu před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. Touto rozsáhlou činností naši právní zástupci v loňském roce uhájili státu částku přesahující 27 miliard korun. Vnitrostátní spory úřad zastupuje vlastními zaměstnanci. Předáním sporů ÚZSVM jsou odstraňovány výdaje na externí advokátní kanceláře. V posledních letech došlo k výraznému nárůstu tzv. dohodnutých jednání, kdy úřad jedná v řízení namísto jiné organizační složky státu. Oproti roku 2014 došlo k nárůstu o 880 předaných případů, tedy o 240 %“ prohlásila generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „ÚZSVM dosahuje vynikajících výsledků a jsem ráda, že kromě resortu Ministerstva financí i další složky státu předávají své majetkové spory na ÚZSVM. Dochází tak k úspoře nemalých prostředků ze státního rozpočtu na externí právní zastupování. Nicméně, stále existuje celá řada sporů, které by státní instituce měly ÚZSVM předat,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.

Mezi největší úspěchy roku 2017 patřilo úspěšné zastupování Ministerstva financí ve sporu se společností imAGE Alpha a.s, která po státu požadovala přes jedenáct miliard korun a další tři miliardy jako úroky z prodlení. Jednalo se o kauzu po bývalé Investiční a poštovní bance, resp. po České konsolidační agentuře. Právní zástupci ÚZSVM také uspěli ve sporu o 2,5 miliardy ohledně letadel FISCHER AIR, či ve sporu o vrácení částky 327 milionů korun státu v kauze ProMoPro, ve které ÚZSVM zastupoval Úřad vlády na straně žalobce. Jednalo se o náhradu škody, která vznikla v návaznosti na státní zakázku na zajištění audiovizuální techniky při českém předsednictví EU. Úspěšný byl také výsledek dvou sporů, ve kterých ÚZSVM zastupoval Ministerstvo spravedlnosti proti společnosti AZYS a ve kterých právní zástupci uhájili dohromady přes 4 miliardy korun.

V roce 2017 ÚZSVM uzavřel dalších 1 246 dohod o převzetí zastupování jiných státních institucí. Mezi nejčastěji zastupované instituce patří Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí a Státní pozemkový úřad. Majetkoprávní spory ÚZSVM zastupuje vlastními zaměstnanci, eliminuje tak najímání externích advokátů státní správou, čímž šetří státnímu rozpočtu nemalé prostředky.

ÚZSVM zastupuje stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. ÚZSVM v těchto řízeních vystupuje sám za sebe, nebo zastupuje jinou organizační složku státu. Zastupování státních institucí se děje buď povinně ze zákona, nebo na základě dohody. ÚZSVM poskytuje rovněž v zákonem vymezených případech bezplatnou právní pomoc obcím a zastupuje je před soudy.

 

Ing. Michal Žurovec
vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace
Ministerstvo financí

Ing. Radek Ležatka
vedoucí samostatného oddělení Komunikace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.