CZ EN

V Praze se sešli experti na mezinárodní investiční arbitráže

Ve dnech 23. – 25. října proběhl v reprezentačních prostorách Lichtenštejnského paláce Úřadu vlády již 8. ročník konference s názvem "Investment Treaty Arbitration Conference“ každoročně pořádané Ministerstvem financí ve spolupráci s českou pobočkou poradenské společnosti KPMG. Jedná se o mezinárodní fórum pro výměnu zkušeností s řešením mezinárodních investičních sporů mezi předními advokáty a odborníky v oblasti mezinárodního investičního práva s jejich protějšky z řad státních úředníků obhajujících státy v těchto sporech.

Hlavní den konference dnes zahájil slavnostním úvodním slovem Ondřej Landa, náměstek ministryně financí pro právo a majetek státu.

„Vážím si toho, že každoroční konference, na které se pravidelně schází špičky oboru investičních arbitráží, si dlouhodobě udržuje skvělé renomé, o čemž svědčí pravidelná účast nejlepších právníků v tomto oboru. Vnímám to jako uznání kvalitní práce našeho právního týmu. Od loňského roku jsme zvítězili v dalších čtyřech arbitrážích a uhájili jsme tak státnímu rozpočtu přes 3 miliardy korun,“ sdělil Ondřej Landa.

První den konference byl věnován sériím přednášek mezinárodních rozhodčích institucí určených exkluzivně hostům z řad zástupců jednotlivých států. Druhý den konference se pak skládal ze série workshopů a praktických seminářů určených pro hosty jak z řad zástupců jednotlivých států, tak odborné právnické veřejnosti. Na odpolední program druhého dne byl zařazen seminář pořádaný ve spolupráci s ICC Young Arbitrator Forum určený především mladší generaci právníků zabývající se mezinárodním řešením sporů. V průběhu třetího, hlavního dne konference, měli pak hosté jedinečnou příležitost debatovat o aktuálních tématech mezinárodního řešení investičních sporů s předními odborníky v této oblasti v rámci několika po sobě navazujících přednáškových a diskuzních panelů. Každoročně se této debaty účastní přes 130 hostů z řad zastupujících států, renomovaných rozhodců, akademiků a rovněž advokátů. Po jarní mezinárodní konferenci o hazardu pořádané sdružením GREF se v tomto roce jedná o druhé prestižní profesní setkání, které se letos v Praze konalo k agendě Ministerstva financí.

„Ministerstvo financí v současnosti hájí Českou republiku ve dvanácti arbitrážích. Konference je jedinečnou příležitosti prezentace obhajoby státu jako prestižní záležitosti pro schopné právníky s dobrým jazykovým vybavením. Dlouhodobě výborné výsledky našeho právního týmu tak beru za tu nejlepší reklamu pro nadějné právníky, že ve službách státu mohou dosáhnout mimořádných úspěchů a získat unikátní zkušenosti,“ uvedla ředitelka právního odboru Ministerstva financí Martina Matejová.

Z kapacitních důvodů byla účast na konferenci omezena na pozvané zástupce států či odborníky v oblasti mezinárodní investiční arbitráže. Souhrnné informace o vedených a ukončených arbitrážích jsou k dispozici na webu MF.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.