CZ EN

Vláda schválila návrh rámce státního rozpočtu na rok 2019

Vláda schválila materiál Ministerstva financí Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2019, který obsahuje předběžný návrh příjmů a výdajů podle jednotlivých kapitol a vytváří prostor pro realizaci klíčových vládních priorit. Návrh státního rozpočtu počítá s celkovými příjmy 1 431,6 mld. Kč, výdaji 1 481,6 mld. Kč a saldem ve výši – 50 mld. Kč.
  Návrh 2019 (vč. EU)  Návrh 2019 (bez EU) Rozpočet 2018 (vč. EU)
Příjmy státního rozpočtu 1 431,6 mld. Kč 1 349 mld. Kč 1 314,5 mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 1 481,6 mld. Kč 1 399 mld. Kč 1 364,5 mld. Kč
Saldo státního rozpočtu -50 mld. Kč -50 mld. Kč -50 mld. Kč

 

Na základě vládou schválených příjmů a výdajů vypracují správci jednotlivých kapitol do konce července návrh svého rozpočtu. Ministerstvo financí s nimi během srpna návrhy jejich rozpočtů projedná a následně předloží vládě návrh zákona o státním rozpočtu.

Rozpočet počítá s meziročním nárůstem daňových příjmů o 45,4 mld. Kč a nárůstem příjmů z pojistného na sociální zabezpečení o 39,6 mld. Kč. Odhady daňových příjmů jsou založeny na dubnové makroekonomické predikci, která počítá s nárůstem HDP ve stálých cenách o 3,3 % (v běžných cenách o 5,2% HDP). Daňové inkaso bude pozitivně ovlivněno také výraznějším růstem DPH v důsledku rostoucích investic státu a meziročním růstem u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti o více než 11% v důsledku akcelerace růstu mezd a platů. Na výdajové straně dochází v důsledku rekordní valorizace k podstatnému zvýšení výdajů na důchody (+37,8 mld. Kč), výdajů na školství (+25,7 mld. Kč) a nárůstu kapitálových výdajů o 21 mld. Kč.

„Jsem ráda, že jsme s ostatními rezorty nalezli rozumný kompromis a podařilo se pro příští uhájit deficit 50 miliard korun, který považuji za nepřekročitelný strop,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. „Při přípravě návrhu státního rozpočtu jsme se soustředili především na výdaje do oblastí, které se naší zemi v budoucnosti vrátí. Příští rok by tak mělo jít více peněz na vědu a výzkum, vysoké školy, regionální školství, zdravotnictví nebo dopravní infrastrukturu,“ doplnila ministryně.

Rozpočet obsahuje také řešení současného nepříznivého stavu spočívajícím v dlouhodobě vysoké neobsazenosti míst ve veřejné správě. Úřadu, který na konci 1. čtvrtletí roku 2018 vykazoval neobsazenost nad 3 %, bude ve státním rozpočtu na rok 2019 navrženo odebrání výdajů na platy na tato neobsazená místa. V případě neobsazenosti nad 5% budou tato funkční místa navržena ke zrušení.

Hlavní priority státního rozpočtu na rok 2019:

  • zvýšení průměrného starobního důchodu o cca 918 Kč od 1. ledna 2019;
  • zvýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků v regionálním školství o 15 % a na platy nepedagogických pracovníků o 6 %, zajištění postupného náběhu reformy regionálního školství a společné vzdělávání s celkovým dopadem 21,5 mld. Kč vč. zvýšení počtu pedagogů o 16 000;
  • zvýšení příplatků na směnnost pro zdravotní sestry ve směnném provozu u lůžka až o 5 tis. Kč na 7 tis. Kč a pro zbylý ošetřovatelský personál o 2 tis. Kč;
  • zvýšení platů pracovníkům v kultuře a vybraným skupinám zaměstnanců soudů, státních zastupitelství, katastrálních úřadů o 500 Kč měsíčně;
  • zvýšení objemu prostředků na platy ostatních zaměstnanců placených ze státního rozpočtu o 6 %, přičemž k vyššímu nárůstu platů dojde u profesí s nízkými příjmy a s nedostatkem zaměstnanců;
  • zvýšení výdajů na podporu sportu o 2,1 mld. Kč meziročně na celkový objem 8,4 mld. Kč (přičemž 2,6 mld. Kč jsou na investice z MMR a MŠMT); při započtení kofinancování činí výdaje na sport celkem cca 10,8 mld. Kč;
  • navýšení výdajů pro vysoké školy o 1,8 mld. Kč vč. prostředků na nárůst počtu studentů na lékařských fakultách o 15 %;
  • zvýšení kapitálových výdajů na úrovni státního rozpočtu (bez zapojení EU) v roce 2019 na celkovou výši 78,7 mld. Kč, tj. o 21 mld. Kč více než v roce 2018;
  • zvýšení národního výdajového rámce Státního fondu dopravní infrastruktury o 12 mld. Kč na celkovou úroveň 65,5 mld. Kč;
  • valorizace příspěvku na výkon státní správy v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí, krajů a k rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 10 %.

Kapitola 2018 2019 rozdíl 2019-2018
Výdaje podle kapitol (bez prostředků z rozpočtu EU a FM):
Kancelář prezidenta republiky 498 527 997 389 371 597 -109 156 400
Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 350 187 745 1 339 908 207 -10 279 538
Senát Parlamentu 600 689 894 605 201 852 4 511 958
Úřad vlády České republiky 954 095 694 1 000 879 416 46 783 722
Bezpečnostní informační služba 2 007 591 597 2 054 974 408 47 382 811
Ministerstvo zahraničních věcí 7 949 822 415 7 820 307 946 -129 514 469
Ministerstvo obrany 58 879 903 149 65 628 407 622 6 748 504 473
Národní bezpečnostní úřad 264 883 008 270 426 794 5 543 786
Kancelář veřejného ochránce práv 136 621 541 151 255 789 14 634 248
Ministerstvo financí 21 412 379 193 22 359 599 512 947 220 319
Ministerstvo práce a sociálních věcí 586 171 264 363 627 151 748 060 40 980 483 697
Ministerstvo vnitra 71 224 055 513 73 889 921 722 2 665 866 209
Ministerstvo životního prostředí 5 856 949 671 5 407 956 655 -448 993 016
Ministerstvo pro místní rozvoj 3 545 454 878 4 896 307 165 1 350 852 287
Grantová agentura České republiky 4 333 066 000 4 390 784 794 57 718 794
Ministerstvo průmyslu a obchodu 35 109 793 417 35 087 954 607 -21 838 810
Ministerstvo dopravy 37 570 346 134 53 876 280 420 16 305 934 286
Český telekomunikační úřad 1 251 680 359 1 446 854 318 195 173 959
Ministerstvo zemědělství 22 381 764 918 22 107 928 133 -273 836 785
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 169 008 679 750 194 663 679 601 25 654 999 851
Ministerstvo kultury 12 600 988 588 13 597 959 421 996 970 833
Ministerstvo zdravotnictví 6 753 818 059 6 639 457 066 -114 360 993
Ministerstvo spravedlnosti 27 957 610 608 29 746 147 107 1 788 536 499
Úřad pro ochranu osobních údajů 165 469 862 166 481 743 1 011 881
Úřad průmyslového vlastnictví 191 226 137 189 035 360 -2 190 777
Český statistický úřad 998 713 693 997 351 595 -1 362 098
Český úřad zeměměřický a katastrální 3 283 644 468 3 380 292 966 96 648 498
Český báňský úřad 170 730 022 172 298 093 1 568 071
Energetický regulační úřad 288 190 079 292 645 317 4 455 238
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 237 411 071 251 656 946 14 245 875
Ústav pro studium totalitních režimů 212 913 353 226 867 153 13 953 800
Ústavní soud 257 541 718 222 640 844 -34 900 874
Úřad Národní rozpočtové rady 0 24 329 157 24 329 157
Akademie věd České republiky 5 684 692 000 6 022 421 793 337 729 793
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 34 780 127 34 323 755 -456 372
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 64 916 229 66 595 605 1 679 376
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 23 692 075 19 420 873 -4 271 202
Správa státních hmotných rezerv 2 497 045 776 2 560 797 844 63 752 068
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 399 514 150 428 169 218 28 655 068
Generální inspekce bezpečnostních sborů 397 380 643 412 599 486 15 218 843
Technologická agentura České republiky 4 278 956 000 4 174 081 785 -104 874 215
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 337 658 439 278 603 989 -59 054 450
Nejvyšší kontrolní úřad 677 401 329 868 813 018 191 411 689
Státní dluh 45 242 500 000 46 499 000 000 1 256 500 000
Operace státních finančních aktiv 605 000 000 315 000 000 -290 000 000
Všeobecná pokladní správa 149 460 799 157 156 906 308 597 7 445 509 440
celkem 1 293 330 350 819 1 399 033 047 349 105 702 696 530

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.