CZ EN

Ceny respirátorů třídy FFP3 budou i nadále zastropovány

Ministerstvo financí na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví zavádí cenovou regulaci respirátorů třídy FFP3. Tato regulace bude platit i po skončení nouzového stavu. Cenové předpisy se vztahují výhradně na respirátory s nejvyšší mírou účinnosti, a to za účelem zabezpečení chodu zdravotnických zařízení a záchranných služeb.

Ceny respirátorů třídy FFP3 jsou regulovány formou maximální ceny pro konečné spotřebitele. V případě respirátorů vyrobených v EU je maximální cena stanovena na 175 Kč bez DPH. Respirátory vyrobené mimo EU mají limit nastaven na 350 Kč bez DPH.

Ministerstvo zdravotnictví počítá s tím, že operativní nákupy respirátorů FFP3 ukončí k 30. 4. 2020. Cílovými uživateli těchto ochranných masek jsou zejména státní (fakultní) a nestátní (krajské a městské) nemocnice. Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku tohoto zboží považuje Ministerstvo zdravotnictví cenovou regulaci za vhodnou i po ukončení stavu nouze.

Cenový výměr č. 04/2020 reguluje nejen samotný prodej, ale i nabídku předmětných respirátorů. Na dodržování cenových pravidel dohlíží Specializovaný finanční úřad, který v případě porušení těchto předpisů může udělit pokutu až do výše 10 mil. Kč.

Výměr č. 04/2020 byl zveřejněn v Cenovém věstníku částka 6/2020 na webu MF a na portálu veřejné správy.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář