CZ EN

Česká republika prodala nový 7letý státní eurodluhopis za záporný výnos

Ministerstvo financí po roce opět úspěšně vstoupilo na eurový dluhopisový trh, když v dnešní aukci umístilo na trh novou emisi eurového státního dluhopisu vydávaného na domácím trhu podle českého práva. Na základě předchozích indikací oslovených účastníků trhu byla splatnost vydávaného eurodluhopisu stanovena na červenec 2027 tak, aby došlo k maximálnímu využití současných příznivých tržních podmínek a bylo dosaženo záporného aukčního výnosu. Ministerstvo financí plánovalo vydání tohoto dluhopisu již v průběhu prvního pololetí tohoto roku, avšak v důsledku reakce finančních trhů na pandemické šíření nového typu koronaviru se rozhodlo tuto emisi odložit.

Celková poptávka překročila 1 mld. EUR, přičemž Ministerstvo financí v souladu s plánem obsaženým v emisním kalendáři uspokojilo nabídky v celkové jmenovité hodnotě 300 mil. EUR při průměrném dosaženém výnosu do splatnosti ve výši -0,015 % p. a. S vydáním státního eurodluhopisu nevznikly žádné úrokové ani jiné související výdaje, které by dodatečně zatížily státní rozpočet v dalších letech, ale naopak byly generovány čisté příjmy ve výši 311 tis. EUR.

Tímto Ministerstvo financí navázalo na pilotní emisi státního eurodluhopisu nabízeného v průběhu roku 2019 se splatností 2,5 roku, jehož celková jmenovitá hodnota v oběhu dosáhla postupnými prodeji cílové 1 mld. EUR. Účelem této pilotní emise bylo otevření nového kanálu pro refinancování cizoměnového státního dluhu na domácím trhu podle českého práva. Dnešní aukce potvrdila, že tento kanál je plně funkční i při zařazení státních dluhopisů s výrazně delší splatností a může tak být nadále zvažován jako efektivní alternativa k výpůjčním operacím na zahraničních trzích podle zahraničního práva.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář