CZ EN

Česká republika získala v prvním pololetí 2020 z rozpočtu EU o 50,1 mld. Kč více, než zaplatila

V průběhu prvního pololetí 2020 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 82,1 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 32 mld. Kč. ČR tak v první polovině roku 2020 obdržela o 50,1 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla.

Vývoj čisté pozice ČR za jednotlivé roky ukazuje následující graf.

Za kladným saldem ČR vůči rozpočtu EU stály i nadále příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši 52,4 mld. Kč a příjmy z fondů Společné zemědělské politiky ve výši 29,7 mld. Kč.

Výsledná čistá pozice k rozpočtu EU za první pololetí roku 2020 je vyšší než výsledné bilance za první pololetí let 2017 až 2019. Nárůst kladného salda čisté pozice je primárně dán vyššími příjmy ČR ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, včetně dodatečných zálohových plateb v souvislosti s reakcí na pandemii COVID-19.

Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za první pololetí roku 2020 shrnuje tabulka č. 1.

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za první pololetí roku 2020
mil. Kč
Příjmy z rozpočtu EU
Strukturální akce 52 391,34
Strukturální fondy 37 494,21
Fond soudržnosti 14 897,13
Zemědělství 29 679,33
I. pilíř* 22 240,63
II. pilíř** 7 438,70
Programy EU*** n/a
Celkové příjmy z rozpočtu EU 82 070,67
Celkové platby do rozpočtu EU 31 951,40
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 50 119,27

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství
*** zahrnují programy přímo řízené Komisí (Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy, Erasmus+, atd.)

Pro přepočet mezi EUR a CZK použit průměrný kurz za první pololetí roku 2020 ve výši 26,326 (údaj ČNB).

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 30. června 2020 zaplatila do rozpočtu EU 648,8 mld. Kč a získala 1,51 bil. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 859,9 mld. Kč.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.