CZ EN

Čtvrtletní aktualizace Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020

V souvislosti s březnovou novelizací zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 přistoupilo Ministerstvo financí v rámci předkládané Čtvrtletí zprávy o řízení státního dluhu za 1. čtvrtletí 2020 také k mimořádné čtvrtletní aktualizaci Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020 vydané dne 20. prosince 2019. Ministerstvo financí k takové aktualizaci přistupuje historicky poprvé, a to v reakci na události související s pandemickým šířením koronaviru SARS-CoV-2. Nově upravené vymezení operačního rámce umožňuje pružné působení Ministerstva financí na domácím a zahraničních finančních trzích při aktivním získávání dodatečných zdrojů peněžních prostředků sloužících ke krytí zvýšených krizových výdajů a výpadku příjmů státního rozpočtu a posilování rezerv peněžních prostředků k zajištění hladkého financování opatření vlády České republiky ke zmírňování ekonomických dopadů pandemie.

Ministerstvo financí během prvního čtvrtletí roku 2020 již úspěšně umístilo na domácím finančním trhu korunové střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 111,2 mld. Kč. Tato vyšší hodnota emise v porovnání s předchozími roky za stejné období je dána plánem zajistit dodatečné množství peněžních prostředků pro krytí zvýšeného krizového schodku státního rozpočtu. Kromě znovuotevíraných fixně a variabilně úročených emisí Ministerstvo financí vydalo dvě nové fixně úročené emise se splatností v roce 2025 a 2031. Emisní činnost na primárním trhu byla doplněna o operace na sekundárním trhu, kdy Ministerstvo nabízelo státní dluhopisy úročené po celé délce výnosové křivky.

Zvýšenou emisní činností pokračovalo Ministerstvo financí i v dubnu a prodeji střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu tak již pokrylo veškeré letošní korunové splátky státního dluhu v celkové výši cca 170 mld. Kč a nad jejich rámec získalo cca 130 mld. Kč, které může použít k pokrytí přibližně dvou třetin letošního krizového schodku státního rozpočtu v plánované výši 200 mld. Kč. Průměrný výnos z prodejů střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů činil v prvním čtvrtletí 1,3 % p. a. při průměrné době do splatnosti 6,6 roku, s přihlédnutím dubnových prodejů pak 1,2 % p. a. při průměrné době do splatnosti 5,5 roku, což z historického hlediska představuje velice výhodné podmínky vzhledem k aktuální situaci na finančních trzích.

Za účelem dalšího posílení likviditních rezerv státní pokladny zahájilo Ministerstvo financí operativně také rezervní emise státních pokladničních poukázek, jejichž prodeji v prvním čtvrtletí získalo další rezervní peněžní prostředky v celkové výši 68,6 mld. Kč, se započtením aukcí uskutečněných v dubnu celkem 101,9 mld. Kč.

Na začátku dubna potvrdila ratingová agentura Moody’s ve svém hodnocení rating České republiky pro dlouhodobé závazky na stupni Aa3 se stabilním výhledem. Učinila tak i navzdory očekávanému zpomalení ekonomiky v důsledku koronavirové pandemie. Agentura ve své zprávě vyzdvihuje především obezřetnou fiskální politiku, nízkou úroveň zadlužení, efektivní měnovou politiku, zdravý bankovní sektor i dosavadní dynamiku růstu ekonomiky. 

Dokument ke stažení:

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář