CZ EN

FAÚ přitvrdil v boji proti podvodům, loni podal o pětinu více trestních oznámení

V roce 2019 podal Finanční analytický úřad (FAÚ) v rámci odhalování finančních podvodů celkem 471 trestních oznámení.

To je téměř o pětinu více než v roce 2018. Počet podaných trestních oznámení spojených se zajištěním finančních prostředků stoupnul meziročně o více než desetinu na 299. Celkově FAÚ zajistil v uplynulém roce prostředky spojené s korupčním jednáním, praním špinavých peněz, daňovými podvody či financováním terorismu ve výši 2,27 miliardy korun.

„Zvýšení počtu případů, kdy se podařilo zajistit peníze přímo z finančních operací podvodníků, je jasným ukazatelem skvělé práce našich kolegů z Finančního analytického úřadu. Částka zadržená z podvodů přitom není jen pouhým číslem na papíře. Prostředky zajištěné z daňových podvodů se vracejí do státního rozpočtu, zatímco peníze pocházející z jiné trestné činnosti putují zpátky k poškozeným,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

V loňském roce přijal FAÚ celkem 3 954 oznámení o podezřelých obchodech. Počet přijatých oznámení tedy setrval na úrovni z předcházejícího roku, kdy úřad obdržel rekordních 4 028 podnětů. Orgánům činným v trestním řízení loni FAÚ podal celkově 471 trestních oznámení. To je o 19 procent více než v roce 2018, kdy bylo podáno 395 trestních oznámení. Počet podaných trestních oznámení spojených se zajištěním finančních prostředků meziročně vzrostl z 268 na 299.

„K blokaci finančních prostředků došlo u téměř dvou třetin trestních oznámení. Tento výsledek dokazuje, že snaha o efektivní odčerpání výnosu z trestné činnosti je i nadále jednou z priorit FAÚ, kterou se nám daří úspěšně plnit,“ dodává ředitel FAÚ Libor Kazda.

FAÚ aktivně spolupracuje i s dalšími složkami. V minulém roce postoupil Finanční správě ČR a Celní správě ČR celkem 2 035 informací s podezřením na porušení daňových či celních předpisů. Experti z FAÚ tak mají nezanedbatelný podíl na úspěšném výběru daní. Také většina velkých případů Daňové Kobry je realizována v úzké součinnosti s FAÚ, který mnohdy bývá i zdrojem počátečního podnětu ke zpracování případu.

Mezi trendy, na které FAÚ aktuálně zaměřuje svoji pozornost, patří tranzitní účty, CEO podvody (podvodník se v emailu vydává za vysokého manažera), investiční podvody, virtuální měny a bankovní účty založené na falešnou či odcizenou identitu. Podvodníci ale stále přichází s novými způsoby podvodů.

„Registrujeme aktuálně stále častěji relativně nový způsob podvodného jednání, tzv. „romance scam“ neboli „podvod z lásky“, kdy podvodník předstírá zájem o milostný vztah. Tento jev sice primárně nespadá do problematiky praní peněz, ale protože jsou tímto podvodným způsobem odčerpávány finanční prostředky z českých bankovních účtů do zahraničí, řeší některé takové případy i FAÚ. Škody se pohybují v řádu desítek milionů,“ uzavírá Libor Kazda.

Níže uvádíme některé kauzy, které se v uplynulém roce podařilo FAÚ objasnit:

  • Finanční analytický úřad obdržel informaci o tom, že klientka jedné tuzemské banky se pokusila odeslat 300 000 Kč na účet vedený v turecké bance, jehož majitelem má být muž s anglicky znějícím jménem. Následným šetřením bylo zjištěno, že na účtu této klientky je vysoký výskyt příchozích plateb od desítek fyzických osob a čerpání několika úvěrů v celkové výši téměř 700 000 Kč. Aby zahladila podezření, předložila bance zřejmě padělané dokumenty, které měly dokladovat oprávněnost přijatých plateb. Do zahraničí poslala více než 2 mil. Kč a z toho více než 1,5 mil. Kč pocházelo z peněz klientů domova sociálních služeb. Důvodem byla skutečnost, že klientka se seznámila s údajným americkým vojákem. Románek se na dálku slibně vyvíjel, avšak pouze do doby, než se objevil „zlý generál,“ který nechtěl „vojáka“ pustit do Čech, aby se mohl oženit, neboť nejdříve požadoval uhrazení všech závazků vůči armádě. A tak klientka posílala peníze. Pak se ale „voják“ odmlčel a klientce se ozvala americká detektivní kancelář s tím, že naletěla podvodníkovi, ale za pouhých 12 500 € mohou dát věci do pořádku a peníze klientce vrátí. A ta na nic nečekala a požadovanou sumu odeslala. Po určité době obdržela další informaci, tentokráte od „Organizace spojených národů“, že již dvakrát naletěla podvodníkům, ale pokud zaplatí další tisíce EUR, vše dobře dopadne. Opět nezaváhala a peníze odeslala. Finanční analytický úřad ve výsledku podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů zpronevěry, podvodu a úvěrový podvodu.
  • Cestovní agentura prostřednictvím svých webových stránek nabízela zahraniční zájezdy pro klienty z České republiky a Slovenské republiky. Od klientů pak inkasovala peníze na cenově atraktivní zájezdy, avšak ve skutečnosti neměla v úmyslu žádné zájezdy zajistit. Těm, kteří zaplatili, byly zaslány vouchery, které měly vzbudit zdání, že je vše v pořádku a zájezdy jsou zajištěny. Takto se této agentuře podařilo získat peněžní prostředky v souhrnné výši cca 5,2 mil. Kč, které byly následně vyvedeny na zahraniční účty. Činnost cestovní agentury byla ukončena na počátku letních prázdnin, kdy klienti až po příjezdu na místo odletu na zájezd zjistili, že byli podvedeni.
  • Dvě osoby ze států bývalého Sovětského svazu koupily každá jednu společnost s ručením omezeným se sídlem v České republice a vytvořily účelový obchodní vztah. Nabízely k prodeji dluhopisy s výnosem 20 % až 30 %, s roční výplatou výnosu, zálohami úrokového výnosu dle dohody nebo možností pravidelných splátek v průběhu investice. I přes podezřele vysoký výnos se našli důvěřivci, kteří se společnostmi uzavřeli smlouvy o úplatném převodu listinných cenných papírů a poslali jim na účet cca 20 mil. Kč. Někteří z „investorů“ zpočátku obdrželi i „zálohu na výnos z úroku“ nebo „zálohu na zisk z dluhopisů“, čímž měl být vytvořen dojem dodržení podmínek, za kterých byly dluhopisy emitovány. Jednatelé společností obdržené peníze vybírali v hotovosti, platili si mezi sebou údajné zápůjčky a převáděli je na další účty osob. Tímto způsobem odčerpali veškeré získané prostředky. Finanční analytický úřad podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář