CZ EN

Finanční správa začíná přijímat žádosti o kompenzační bonus

Finanční správa spustila ve středu 4. listopadu 2020 příjem žádostí o vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené OSVČ, společníky malých s.r.o. a osoby pracující na DPČ a DPP v rámci programu navazujícího na úspěšnou Pětadvacítku známou z jarních měsíců. Zpracování a proplácení žádostí probíhá od pondělí 16. listopadu.

Formulář žádosti je možné vyplnit online na webu Finanční správy a následně ji podat na svůj místně příslušný finanční úřad. To je možné učinit jak datovou schránkou, tak emailem s oskenovanou žádostí a vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením, následně po podpisu rovněž naskenovaným, anebo v listinné podobě prostřednictvím pošty či podatelny nebo boxu umístěného na územním pracovišti.

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně bude náležet podnikatelům s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení v období od 5. října do 15. února 2021, tedy maximálně za 134 dní. Tato činnost musí být současně za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy. Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

„Cílem programu je co nejméně byrokratická a rychlá pomoc zasaženým živnostníkům a malým eseróčkům v celkové výši až 40 500 korun. V rámci jarního běhu jsme mezi podnikatele uvolnili přes 22 miliard a já pevně věřím, že tentokrát bude program neméně úspěšný, byť již daleko lépe cílený na ty skutečně nejvíce postižené podnikatelské činnosti," říká ministryně financí Alena Schillerová.

Žádost je možné podávat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období. Program je přitom rozdělen do celkem šesti na sebe navazujících bonusových období:

  • 1. bonusové období: od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 Kč);
  • 2. bonusové období: od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč);
  • 3. bonusové období: od 22. listopadu 2020 do 13. prosince 2020 (až 22 dní, tj. 11 000 Kč);
  • 4. bonusové období: od 14. prosince 2020 do 24. prosince 2020 (až 11 dní, tj. 5 500 Kč);
  • 5. bonusové období od 25. prosince 2020 do 23. ledna 2021 (až 30 dní, tj. 15 000 Kč);
  • 6: bonusové období od 24. ledna 2021 do 15. února 2021 (až 23 dní, tj. 11 500 Kč).

Formulář žádosti o kompenzační bonus naleznete zde

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář