CZ EN

MF navrhuje posílit program na opravy škol a školek o 3,1 miliardy korun

Ministerstvo financí navrhne na pondělním jednání vlády navýšit prostředky na program pro rozvoj regionálních základních a mateřských škol v malých obcích.

Ačkoliv cílům programu a hodnotícím kritériím vyhovělo 454 projektů, při stávající alokaci ve výši 300 mil. Kč je možné financovat pouze 34 z nich. Aby bylo možné dofinancovat všechny tyto projekty, navrhuje Ministerstvo financí uvolnit pro tento účel dalších 3,1 mld. Kč z vládní rozpočtové rezervy.

„Podpoříme tím nejmenší obce, které jsou vůbec nejzranitelnější. Právě pro ně je fungující škola nebo školka důležitá k tomu, aby v nich mladé rodiny s dětmi zůstávaly a nestěhovaly se jinam. Byla by nesmírná škoda, kdyby se kvůli nedostatečné kapacitě výzvy musely odložit projekty, které jsou připravené a mohou okamžitě odstartovat. Posílení programu na rozvoj škol a školek v malých obcích po celé zemi je typický příklad investice, která se nám v budoucnu bohatě vrátí,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Navýšení se týká již vyhodnocené výzvy k programu 298D22 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR. Program spadá pod rozpočtovou kapitolu Všeobecná pokladní správa, jejímž správcem je Ministerstvo financí. Zmíněná výzva byla zaměřena na regionální školství v působnosti obcí a byla určena malým obcím do 3 tisíc obyvatel. Jejím cílem je podpořit rekonstrukce a modernizace základních a mateřských škol, jejichž zřizovateli jsou obce. Žadatelé mohou získat dotaci, která pokryje až 90 procent nákladů na investiční akci. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 20 mil. Kč.

Žádosti v rámci této výzvy vyhodnotilo Ministerstvo financí na konci dubna. Obdrželo celkem 463 žádostí o poskytnutí dotací v celkovém objemu téměř cca 3,4 mld. Kč. Podmínky výzvy přitom splnilo 454 žádostí. V současné době je ale na tuto výzvu vyčleněna částka 300 mil. Kč, která umožňuje podpořit pouze 34 projektů.

Díky rozpočtovému opatření, na jehož základě by byla alokace výzvy posílena částkou 3,1 mld. Kč z vládní rozpočtové rezervy, tak bude možné podpořit všech 454 projektů napříč celou republikou. Nejvíce jich je ve Středočeském kraji, kde je k realizaci připraveno 84 projektů. Dalších 69 žádostí pochází z Jihomoravského kraje, 44 žádostí o dotaci přišlo z Jihočeského kraje a 37 z Olomouckého kraje.

Kraj Počet projektů Částka (v mil. Kč)
Počet projektů a celkový objem dotací podle jednotlivých krajů:
Jihočeský kraj 44 293,4
Jihomoravský kraj 69 532,4
Karlovarský kraj 7 44,4
Kraj Vysočina 42 333,9
Královéhradecký kraj 26 146,3
Liberecký kraj 24 141
Moravskoslezský kraj 23 176
Olomoucký kraj 37 234,2
Pardubický kraj 33 287,8
Plzeňský kraj 16 107,1
Středočeský kraj 84 800,2
Ústecký kraj 19 137,9
Zlínský kraj 30 197,6

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář