CZ EN

MF vydalo cenový výměr pro jednotnou jízdenku pro všechny vlaky

Ministryně financí Alena Schillerová podepsala v pondělí 7. prosince cenový výměr MF č. 01/2021. Výměr obsahuje pravidla pro stanovení cen v dopravě, v pohřebnictví a u dalších druhů zboží a služeb.

Cenový výměr přináší významnou změnu v dopravě v podobě zavedení jedné jízdenky pro všechny vlaky - Systém jednotného tarifu (SJT). Ve spolupráci s Ministerstvem financí zavádí Ministerstvo dopravy Systém jednotného tarifu. Ten představuje jednotný jízdní doklad pro využití přepravních služeb, neboli jednu jízdenku pro celou jízdu s různými přepravci formou pevných cen, který začne na železnici naplno platit v prosinci 2020. Jednotný tarif by měl přinést cestujícím pohodlnější cestování, aniž by museli kupovat při přestupu k jinému dopravci jiný jízdný doklad. Systém jednotného tarifu propagovaný pod obchodní značkou One ticket/Jedna jízdenka umožňuje cestování veřejnou dopravou s více dopravci na jeden jízdní doklad. Od prosince se změnou jízdního řádu bude jednotná jízdenka platit v každém vlaku, který objednávají kraje či Ministerstvo dopravy. Cestující si i nadále budou moci koupit jiné doklady, například akční nabídky dopravce nebo jízdenky podle krajských integrovaných systémů.

Mezi nejvýznamnější změny pro rok 2021 patří úpravy v oblasti pohřebnictví, kde byla u dvou položek zrušena regulace formou věcného usměrňování cen zejména z důvodu snížení administrativní zátěže. Konkrétně se jedná o „Pronájem obřadních místností pro smuteční obřady, není-li upraveno maximálními cenami stanovenými krajem či obcí“ a „Služby hřbitovní poskytované na veřejném pohřebišti v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa, není-li upraveno maximálními cenami stanovenými krajem či obcí“. Cenová regulace pronájmu obřadních místností je ale i nadále možná formou maximálních cen, které mohou stanovit kraje a obce. Tyto změny byly provedeny ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, se zástupci finanční správy i odborných sdružení, měst a obcí. Tímto krokem se posílí pozice obcí zejména v dohledu nad cenami služeb uplatňovanými v oblasti pohřebnictví a v možnosti sociální ochrany konečného spotřebitele.

Výměr MF č. 01/2021 bude účinný od 1. 1. 2021 kromě části systému jednotného tarifu, který nabyde účinnosti v souvislosti s novým jízdním řádem na železnici od 13. 12. 2020.

Cenový výměr vydává Ministerstvo financí každoročně v základním znění k 1. 1. příslušného roku a v případě potřeby jsou vydávány v průběhu roku dodatky.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář