CZ EN

Ministři financí Visegrádu podepsali deklaraci o finanční a hospodářské spolupráci

Představitelé zemí Visegrádské čtyřky (Maďarsko, Polsko, Slovensko a ČR) z řad ministrů financí dnes ve Varšavě diskutovali možnosti užší a efektivnější spolupráce ve finanční a hospodářské oblasti. Během setkání se věnovali především aktuálním ekonomickým výzvám, kterým Evropa v současnosti čelí, a hospodářským dopadům pandemie COVID-19. Výsledkem společných jednání bylo přijetí a podepsání společného prohlášení ministrů.

„Velmi oceňuji příležitost k dnešnímu setkání a diskuzi o prohloubení vzájemné spolupráce ve finanční oblasti. Dnes více než jindy potřebujeme silnou Visegrádskou čtyřku, která v řadě otázek dokáže lépe čelit aktuálním výzvám, jež nám dnešní turbulentní doba přichystala," uvedla po jednání ministryně financí Alena Schillerová a dodala: „Jsem přesvědčena, že jednotná V4 dokáže daleko efektivněji formulovat a prosazovat své zájmy v rámci Evropské unie".

Konkrétně se diskutovalo prohloubení spolupráce v boji proti daňovým podvodům a únikům či zdanění digitální ekonomiky, zvýšení účinnosti právního rámce v oblasti potírání praní špinavých peněz,a věnovali jsme se také podmínkám pro budoucí financování rozpočtu Evropské unie .

„Rozhodně vítám naši společnou shodu na tom, že je potřeba klást maximální důraz na opatření proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. To je plně v souladu s dlouhodobými prioritami naší vlády. Jakékoliv další posílení spolupráce zemí V4 v této oblasti je tak pro nás velmi důležité,“ uvedla Alena Schillerová. „Neméně významnou oblastí, kde jsme se dohodli na užší spolupráci, je téma zdanění digitální ekonomiky,“ uzavřela Alena Schillerová.

Další setkání ministrů financí zemí V4, které bude věnováno vyhodnocení pokroku v dohodnutých oblastech za polského předsednictví, proběhne v červnu 2021.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář