CZ EN

Na vládu míří novela o rozvoji kapitálového trhu

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh legislativních opatření vyplývajících z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice na léta 2019 – 2023.

Návrh zákona přichází se zavedením účtu dlouhodobých investic a alternativního účastnického fondu. Jsou v něm obsažena také opatření, která zvyšují ochranu investorů a posilují nástroje namířené proti podvodným dluhopisům.

Účet dlouhodobých investic je novým produktem na finančním trhu, který bude daňově zvýhodňován podobně jako penzijní či životní pojištění a má být jejich alternativou. Jedná se majetkový účet, který má sloužit k vytváření úspor na stáří, jehož prostřednictvím bude možné investovat do akcií, dluhopisů, investičních fondů nebo dalších investičních nástrojů. „Účet tohoto typu je široce využíván v zemích s rozvinutými trhy a napomáhá k aktivnějšímu přístupu občanů o správu jejich úspor na stáří,“ říká náměstkyně ministryně pro mezinárodní vztahy Lenka Dupáková.

Nový typ účastnického fondu (tzv. alternativní účastnický fond) má být zase alternativou k již existujícím dynamickým fondům. U tohoto typu fondu má být poplatková politika i investiční strategie nastavena volněji, aby bylo penzijním společnostem umožněno investovat dynamičtěji a nabídnout účastníkům v dlouhodobé perspektivě možné vyšší zhodnocení, byť za cenu vyšší rizikovosti takové investice.

V rámci boje proti podvodným dluhopisům přichází návrh s rozšířením emisních podmínek dluhopisů bez prospektu (konkrétně emise do 1 mil. eur). V dnešní době obsahují emisní podmínky pouze informace o dluhopisu. Nově by měly obsahovat i údaje o emitentovi, aby měl investor možnost dostatečně posoudit rizikovost emitenta a celé emise. Plnění těchto povinností bude podléhat dohledu České národní banky, která bude mít také možnost ukládat sankci.

Dalším z opatření je povinné používání XML formátu pro účely exekuce, které má vést ke snížení nákladů exekucí na finančním trhu. Návrh zákona také zavádí možnost vytvářet podfondy pro komanditní společnost na investiční listy a pro investiční fond, který je uzavřenou akciovou společností.

Kromě opatření vyplývajících z Koncepce rozvoje kapitálového trhu jsou v předloze obsaženy také další návrhy, které vzešly z konzultací a požadavků z praxe. Nově by se měl rozšířit okruh subjektů, které budou moci nabízet klasické státní dluhopisy. Podle nynější úpravy je může prodávat pouze Česká národní banka, která je však nabízí pouze prostřednictvím aukce, což se v praxi nejeví vždy jako nejvhodnější způsob. Napříště by je měli nabízet také ostatní subjekty oprávněné k prodeji cenných papírů.

V zákoně o investičních společnostech a investičních fondech se reaguje na praktické problémy identifikované Českou národní bankou. V zákoně o doplňkovém penzijním spoření se navrhují opatření k umožnění vyšší mobility mezi transformovanými fondy a účastnickými fondy. Návrh také počítá s rozšířením věcné působnosti burzovních rozhodčích soudů.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář