CZ EN

Novela rozpočtových pravidel míří do závěrečného čtení. Přináší nová pravidla pro platy za neobsazená místa ve státní správě

Poslanecká sněmovna dnes poslala do závěrečného čtení novelu zákona o rozpočtových pravidlech. Návrh z dílny Ministerstva financí přináší systémové řešení dlouhodobých problémů s využíváním prostředků na platy za neobsazená místa ve státní správě. Předloha současně upravuje oblast programového financování. Nově bude mít Ministerstvo financí ucelený přehled o všech dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu. Novela také snižuje penále za porušení rozpočtové kázně z 1 promile na 0,4 promile denně a stanovuje, že případný přebytek státního rozpočtu bude použit pouze na snížení státního dluhu.

Jako vůbec první vláda důsledně řešíme problém vysokého počtu neobsazených míst ve státní správě. Změníme současný systém, který nahrává jejich kumulaci. Část prostředků na plat související s příslušným místem bude po druhém měsíci jeho neobsazenosti zavázána. Díky tomu odpadne motivace úřadů úmyslně udržovat určitou část míst neobsazených a prostředky používat k vylepšování platů jiných zaměstnanců,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová.

Opatření přináší systémové a spravedlivé řešení problematiky neobsazených míst a představuje roční úsporu cca 2 mld. Kč. Hlavním cílem navrhovaného opatření je zamezení dalšího generování neobsazených míst ve veřejném sektoru.

„Vázání se bude týkat prvního platového stupně v tarifní třídě, do které je místo zařazeno. K motivaci pracovníků, kteří musí agendu za nepřítomného zaměstnance vykonat, tak zůstane úřadu zhruba 50 % nákladů spojených s tímto místem a zbytek se zablokuje,“ upřesňuje Alena Schillerová. Zavázané prostředky budou moci být následně použity na neočekávané výdaje během roku nebo na vládní priority.

„Problém černých duší řeším od svého nástupu do čela rezortu. Za poslední 2 roky jsem v rozpočtech redukovala počet neobsazených míst o 4 300, což přineslo úsporu ve výši cca 3,5 miliard,“ doplňuje ministryně financí.

Novela také zásadně upravuje i oblast programového financování. Mezi významnou změnu patří rozšíření evidence rozpočtového informačního systému programového financování o neinvestiční dotace a návratné finanční výpomoci poskytované ze státního rozpočtu. Dnes tento systém eviduje pouze investiční dotace. Zároveň novela začleňuje programové financování do rozpočtového informačního systému. Díky tomu dojde ke sjednocení evidence veškerých dotací na jediném místě, a to v rámci jednoho systému spravovaného Ministerstvem financí.

Zveřejňování informací o dotacích bude přeneseno na již existující specializovaný informační portál státní pokladny MONITOR. „Poskytovatelům dotací odpadne povinnost odesílat data o dotacích do několika informačních systémů. Informace o udělených dotacích se budou na portál Monitor vkládat přímo z rozpočtového systému Ministerstva financí. Půjde o aktuální data, která budou odpovídat platným vydaným rozhodnutím o poskytnutí dotace a budou ověřená státní pokladnou,“ uvádí Alena Schillerová.

Novela snižuje penále za porušení rozpočtové kázně na 0,4 promile denně. V současné době je penále stanoveno ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení s úhradou odvodu. „Takto stanovené penále bude plnit svoji sankční funkci bez toho, aby bylo vůči porušiteli příliš zatěžující či likvidační. V současné době je navíc velká část penále promíjena,“ vysvětluje ministryně financí.

Předloha dále počítá s tím, že případný přebytek státního rozpočtu bude použit pouze na snížení státního dluhu. „Státní dluh je třeba udržet v rozumných mezích a je třeba využít každé příležitosti k jeho snížení. Pokud jde o schodek státního rozpočtu, postupy pro jeho úhradu se nemění,“ uzavírá Alena Schillerová.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář