CZ EN

Odvolací soud potvrdil vítězství MF ve sporu kvůli internetové ruletě

Městský soud v Praze na dnešním jednání potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 z prosince 2019, podle kterého Česká republika uspěla ve sporu se společností CASINO KARTÁČ Group, a.s. o 7 mld. Kč. Ve vleklém sporu provozovatel internetové rulety po Ministerstvu financí požadoval odškodnění s odůvodněním, že mu ušel zisk, neboť Ministerstvo financí, které o žádosti společnosti v roce 2006 rozhodovalo, neudělilo povolení k provozování rulety prostřednictvím internetu. Dnešní rozhodnutí odvolacího soudu představuje pravomocné uzavření této více než 5 let trvající kapitoly.

„Chtěla bych poděkovat internímu týmu rezortních právníků, kteří svou vytrvalou prací tuto hrozbu pro veřejné finance odvrátili,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Již v roce 2015 Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl žalobu s odůvodněním, že nárokovaná suma je pouze hypotetickým příjmem. Společnost neuspěla ani u Městského soudu v Praze, který poukázal zejména na to, že společnost sama svou žádost o vydání povolení k provozování online rulety v průběhu správního řízení vzala zpět. Avšak Nejvyšší soud ČR rozhodnutí nižších soudů zrušil a věc vrátil k novému projednání s tím, že je třeba zkoumat, zda společnosti nevznikl na vydání povolení právní nárok. Proto se musel obvodní soud opět zabývat tím, zda se ministerstvo nedopustilo nesprávného úředního postupu a zda tím společnosti nevznikla škoda.

Obvodní soud se po podrobném zkoumání věci přiklonil k názoru, že Ministerstvo financí v roce 2006 postupovalo v souladu se zákonem, neboť na vydání takového povolení nebyl právní nárok a žalobu zamítl. Odvolací soud dnes rozhodnutí, že nedošlo k nesprávnému úřednímu postupu ze strany Ministerstva financí, potvrdil.

CASINO KARTÁČ Group, a.s. vedlo se státem v minulosti i další spory, ve kterých byl stát rovněž úspěšně zastupován právními zástupci ÚZSVM. Jednalo se například o nastavení limitů u interaktivních videoloterijních terminálů, či o údajně nepřiměřenou délku řízení o povolení reklamy.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář