CZ EN

Parlament schválil novelu, která dočasně umožní ČNB pružněji reagovat na aktuální situaci na finančním trhu

Senát dnes schválil novelu zákona o České národní bance, která centrální bance dočasně uvolňuje stávající omezení v obchodech na volném trhu. Cílem novely je posílit stabilitu českého finančního trhu a přispět k efektivnímu výkonu měnové politiky České národní banky (ČNB) při péči o cenovou stabilitu v České republice.

„Novela je výsledkem rychlé reakce vlády a centrální banky na aktuální situaci. Mám z této fungující spolupráce velkou radost. Volnější limity obchodů naší centrální banky ještě více upevní silné postavení České republiky na dluhopisových trzích a zároveň umožní pružněji reagovat na nepředvídatelné události vyžadující změny v nastavení měnové politiky,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Stávající znění zákona umožňuje centrální bance provádět operace na peněžním trhu, tedy na trhu s instrumenty se splatností do jednoho roku. Se státními dluhopisy s delší splatností omezuje protistrany takových obchodů na banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva. Novela tato omezení dočasně ruší, což ČNB umožní provádět obchody s cennými papíry (vč. státních dluhopisů) s delší splatností a také s více možnými protistranami. Těmi budou nově rovněž pojišťovny, penzijní společnosti a další institucionální investoři.

Stabilní domácí finanční trh je jednou z podmínek pro efektivní výkon měnové politiky. V tuto chvíli nelze predikovat další vývoj na finančních trzích, ale je zároveň potřeba mít co nejdříve k dispozici adekvátní nástroje bez nežádoucích omezení a zajistit si tak flexibilitu pro možnou reakci. Navržené změny jsou v souladu se změnami v provádění měnové politiky v celosvětovém měřítku a zejména v EU, respektive v eurozóně, k nimž došlo od vypuknutí globální finanční a ekonomické krize. Otázka případného využití nových nástrojů je samozřejmě plně v kompetenci ČNB, tedy na jejím rozhodnutí.

Účinnost zákona je navržena na den jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, přičemž uvolnění limitů obchodů České národní banky je omezeno pouze na období do konce roku 2021.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář