CZ EN

Poptávka po 2letém státním dluhopisu přesáhla 100 mld. Kč

Ministerstvo financí dnes na domácím trhu uskutečnilo další kolo aukcí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů. Jedná se v pořadí o již čtvrtou od vyhlášení nouzového stavu Vládou České republiky dne 12. března 2020. Celková poptávka po všech nabízených dluhopisech přesáhla 156 mld. Kč, což je druhá nejvyšší poptávka po střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisech v jeden aukční den. V aukcích byly dnes nabízeny tři fixně úročené státní dluhopisy. Nová emise státního dluhopisu se splatností v roce 2022 a dvě znovuotevírané emise se splatnostmi v letech 2027 a 2031.

Poptávka po nově vydávané dvouleté emisi státního dluhopisu ČR, 0,10 %, 22 přesáhla 102 mld. Kč, což představuje rekordně nejvyšší poptávku po státním dluhopisu nabízeném v konkurenční části aukce. Stejně jako v předchozích aukcích i v tomto případě Ministerstvo financí na tuto masivní poptávku ze strany investorů zareagovalo a nad rámec původně plánované nabízené jmenovité hodnoty prodalo v konkurenčním kole aukce tyto dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 31,4 mld. Kč při průměrném výnosu 0,79 % p. a., tj. níže než činí současná 2týdení repo sazba České národní banky.

U státního dluhopisu ČR, 0,25 %, 27 překročila poptávka ze strany investorů 30 mld. Kč. Z této částky Ministerstvo financí oproti původnímu záměru uspokojilo objednávky za 12,1 mld. Kč při průměrném výnosu 1,27 % p. a. V případě státního dluhopisu ČR, 1,20 %, 31, u něhož poptávka dosáhla 23,8 mld. Kč, Ministerstvo uspokojilo objednávky v celkové jmenovité hodnotě 11,3 mld. Kč při průměrném výnosu 1,40 % p. a. To představuje o 18 bazických bodů nižší průměrný výnos, než za jaký byl tento dluhopis prodán v aukci konané dne 25. března 2020.

Díky prodeji střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu získalo Ministerstvo financí nad rámec letošních korunových splátek státního dluhu již cca 130 mld. Kč, které může použít k pokrytí přibližně dvou třetin letošního krizového schodku státního rozpočtu v plánované výši 200 mld. Kč.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář